София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

Our client is a sports betting company based in the US. They are headquartered in NYC and have over 10M registered users.

We hire people not to a project, but to the company. If the project (or your work in it) is over, you go to another project or to a paid “Idle”.

Responsibilities

 • Seek to improve observability of the platform, using industry best monitoring practices and standards
 • Partner with developers to upgrade service monitoring
 • Identify incidents and resolve them in a proper manner
 • Integrate ttelemetry in your work and log capabilities to developers
 • Assist with daily routine automation and manage autoscaling, failure recovery, and etc.
 • Design, scale, and run observability stack and cloud-based infrastructure such as Kubernetes clusters, logging pipelines, and metrics systems
 • Create expressive reusable IaC observability constructs for pipelines for dashboards, alerting, and incident response

Must have

 • 3+ years of experience with software development
 • Experience in operations and infrastructure areas
 • Familiarity with Java
 • Solid understanding of algorithms, data structures, complexity analysis, and software design
 • Experience working with AWS
 • Strong knowledge of Docker and Kubernetes
 • Experience with any SQL type database
 • Ability to get to the root cause of problems and facilitate this approach within the team
 • Ability to conduct post mortems and learn from past failures
 • Excellent communication skills
 • Good English

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Подобни позиции