София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

Our client is a movie, music, and music video distributor. The company signs agreements for the distribution of media content to large and small (indie) labels via various platforms (e.g. YouTube, Spotify, Pandora, etc.).

These platforms have various technical requirements. The need to meet these requirements and related business processes leads to significant labor efforts in the IT industry. At present, a quarter of all employees of our client are technical experts.

DataArt specialists determine the needs of the concerned parties and help improve the IT systems of the client. The set of technological tools has to be up to date so that every system can be adapted to the constantly changing requirements of the media industry.

We are currently in the process of making client’s environment in Salesforce multi-tenant with different use cases. As part of our security efforts, the project will include some InfoSec work; there will also be some administrative work and the candidate will partner with the engineering team. Our team might have to organize a new Deal Workflow in Salesforce, which will help process documents. In order to do that, we may set up multiple routing across teams.

Must have

 • In-depth understanding of Salesforce's declarative features
 • Strong knowledge of Salesforce developer tools and APIs
 • Working experience in multi-tenant production environments
 • Ability to make strategic decisions keeping in mind long term maintainability
 • Ability to interact with stakeholders with different levels of Salesforce knowledge
 • Familiarity with Salesforce's permissions model and order of execution
 • Good English

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати