София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

One of the largest professional certification associations in the finance industry globally uses DataArt as its primary technology partner. This highly prestigious and recognizable organization has thousands of certified members worldwide.

Technology excellence is one of the strategic foundations of the organization. Their IT landscape is diverse and contemporary, including Azure, .NET, Salesforce, Sitecore, NetSuite, and Selenium.

Salesforce plays the key role in the organization technology strategy. The Salesforce Solution is actively developed, more and more functionality is migrated from other platforms to Salesforce. In such circumstances, solution design and prototyping play a very important role. To address this need DataArt is looking for a Salesforce Consultant who could help the client Salesforce Product Owner in solution designs and prototyping.

Responsibilities

 • Interview stakeholders to identify their needs and pain points
 • Document collected high-level requirements and issues
 • Analyze the needs according to priorities identified by product owner
 • Propose solutions based on Salesforce functionality
 • Configure prototypes using Salesforce out of the box features to demonstrate possible solutions
 • Present prototypes to stakeholders, collect feedback and adjust the solution
 • Communicate to the development team the solution agreed with the stakeholders
 • Provide high-level description of agreed solution

Must have

 • At least 3 years of experience in such roles as a business analyst, product owner, Salesforce consultant, developer, administrator
 • At least 1 year of hands-on experience with Salesforce platform
 • Good understanding of Salesforce platform functionality
 • Ability to organize and drive interviews with stakeholders
 • Experience in documenting requirements and solutions

Would be a plus

 • Understanding of Agile and Lean methodologies

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати