София
София

About the vacancy

Our client is one of the world's leaders in the commercial real estate rentals and maintenance market. DataArt's specialists are currently involved in the development of all the client's systems: an external website (room booking, service payment, and document management), internal systems, adaptation of applications to the requirements of mobile platforms, and testing. All systems are currently under development and are adding new features. Thanks to this the company is gaining additional competitive advantages on the local markets.​

Note that we hire specialists not to the project, but to one of DataArt’s companies. If the project is over, or you become uncomfortable in it, you can discuss a transition to another project.

Must have

 • 8+ years of software development experience
 • 4+ years of experience developing commercial applications using Sitecore CMS
 • Understanding of and experience working with C#, including the latest versions of ASP.NET MVC, .Net Core
 • Knowledge of OOP, OOD, and design patterns
 • Experience working with MS SQL Server, Oracle, MongoDB
 • Experience working with version control systems (SVN, Git)
 • Teamwork skills
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Sitecore certification
 • Experience designing software
 • Using TDD in development
 • Experience working with foreign clients
 • Understanding of Agile development methodologies
 • Experience of SCRUM-based teamwork

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати