София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

We offer a $1000 sign-on bonus to the specialist that will accept our offer and join DataArt in this position. $1000 will be included in the first salary.

The client is a fintech startup working in the banking sector and is involved in cash management and payments. They have their own banking platform that includes solutions for accounting, invoicing, payments, and banking. DataArt helps to enrich it with new functionality. We work with this client as one of the vendors. The main tech stack in this project is: Azure, Java, Scala, React Native, Typescript, React.js.

Must have

 • 7+ years of experience in software development
 • Solid experience developing applications for iOS and Android using React Native
 • Knowledge of JavaScript (ES5, ES6), TypeScript
 • Experience working with React.js framework
 • Experience developing applications for iOS and Android using React Native
 • Experience with native build processes including deploying apps to App/Play Store
 • Ability to write high-performance, reusable code for UI components
 • Experience integrating with back-end web services via REST-based APIs
 • Experience developing responsive interfaces for web and mobile
 • Ability to communicate with cross-functional stakeholders, tailoring communication appropriately to different audiences
 • Experience with Git
 • Knowledge of CI/CD tools and automated testing
 • Ability to work independently
 • Spoken English

Would be a plus

 • Experience working within an Agile environment
 • Experience with Docker and Kubernetes
 • Knowledge of CI/CD tools and automated testing
 • Experience with third-party SDKs (e.g. Firebase, branch.io, Facebook, AWS, Codepush)
 • Experience working with Redux
 • Experience with kops, Grafana, Prometheus, Kibana
 • Experience in performance testing

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати