София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

The project entails developing a new API service for a leading US-based scheduling service in the healthcare industry. Forty percent of U.S. residents use its services in more than 2000 cities, and more than 10 million appointments a month are booked through the platform. We will provide you with well-defined API design specifications and user stories descriptions if needed.

This role will allow you to:

• Practice integration with the biggest Electronic Medical Record (EMR) and Practice Management Systems;

• Work in a compliant environment and boost your knowledge in the security and compliance field;

• Contribute to a well-known appointment scheduling service in the US.

Responsibilities

 • Build, customize, and maintain integrations with Electronic Medical Record (EMR) and Practice Management Systems
 • Work with a wide range of back-end technologies such as C#, AWS, microservices, SQL and much more.
 • Identify and implement improvements to the internal interoperability platform and ETLs with an eye for performance, expandability and ease of use

Must have

 • 2+ years of experience in developing commercial applications on the .NET platform
 • Experience in and understanding of C #
 • Practical experience with MS SQL Server
 • Basic understanding of web services, RESTful API
 • Knowledge of WCF, ADO.NET, Entity Framework, XML / XSL
 • Basic understanding of design patterns
 • Experience working with foreign clients
 • Good spoken English

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати