София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

The client is an international company that provides an online genealogy service that helps its clients understand their past and family history.

We are looking for a specialist to join a team that is working on the further development of existing platforms. The core programming language is JavaScript (ES2020), a website running on React.js and GraphQL and the back-end platform is based on Node.js(Express). Microservices running under Kubernetes. The project methodology is Scrum. There are a few Full Stack teams, up to 8 people each. Each team has a team lead and a product owner.

Must have

 • Development experience using a Node.js(Express) + React.js stack
 • Experience with SQL Server
 • Experience with PostgreSQL
 • Knowledge of Kafka
 • Knowledge of RabbitMQ
 • Dev-level experience with K8s/Docker
 • Knowledge of sound engineering practices like pair programming, upfront automated testing, continuous deployment, and trunk-based development
 • Spoken English

Would be a plus

 • Knowledge of Apollo engine, Kafka, Postgres
 • Experience with microservices architecture development
 • Experience with GraphQL
 • Experience with RabbitMQ, SQL Server
 • Experience in development with C#
 • Experience with SOLR
 • Software development experience in Python

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати