София
София

About the vacancy

Our client is an international division of one of the largest British banks. This is a platform for making international payments, which allows users to make transfers and currency conversions, and supports accounts in various banks. Thanks to the multi-level authorization system, permission is required from several parties involved in the transaction when making large payments. The company provides a variety of reports about payments and provides the ability to export data in several formats.

The development of technologies has led to an increase in user requirements for the design of banking applications. DataArt’s specialists are currently engaged in front-end development of the client’s system. This system is built on a microservice architecture. We’re creating a one-page web application with the use of React.js.​

Must have

 • Solid knowledge of JavaScript
 • Excellent knowledge of HTML5 and CSS3
 • Experience working with an SPA framework
 • Experience working with Responsive Web Design
 • Experience working with REST
 • Experience working with TypeScript
 • Experience working with React
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Understanding of AJAX and WebSockets
 • Understanding Flux architecture, knowledge of Vanilla Flux, Reflux, or Redux
 • Experience implementing unit tests in JavaScript using Karma, Jasmine, Jest, Mocha, etc.
 • Experience working with CSS frameworks (Twitter Bootstrap, Foundation, etc.)

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати