София
София

About the vacancy

Our client is one of the biggest online retailers worldwide with annual revenue of £1 billion. Over the years we helped the client develop web-portals, mobile apps, delivery control systems, staff management tools, data storage, and much more. The systems we’ve built together are in operation 24/7, contributing to the client’s success.

The goal of the project is to create a modern product and supplier management system for an online retailer from the ground up. The system will focus on scalability to be able to manage an ever-expanding range of thousands of products sold in their online shop over multiple geographies, with composability and flexibility, data consistency as a master data system, usability, and lower operational costs.

The Senior Java Engineer will join a new project in a fast-paced Agile team. Among the main responsibilities are the development of new features, requirements analysis, and applying the best IT practices as part of their daily routine.

Must have

 • 5+ years of production experience in Java
 • Experience in the full Software Development life-cycle from design to deployment
 • Solid knowledge of Spring/Spring Boot
 • Experience with AWS
 • Experience with PostgreSQL databases
 • Experience in using Gradle or Maven, Git, Gitlab
 • Excellent knowledge of English

Would be a plus

 • Experience with Spring Security, Spring Cloud AWS, Spring Cloud Netflix
 • Experience with AWS services: SQS, SNS, Lambda, ECS, RDS, Kinesis
 • Experience with OracleDB and Elasticsearch

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати