София
София

About the vacancy

Our client is developing IT solutions with a focus on Cyber Security, Cloud, Mobility and Data Intelligence.

DataArt’s task will be to extend the functionality of an existing application for the management of tax-related workflows. It already contains a DMN-based decision engine for a specific use case, which will need to be extended and generalized.

DataArt’s and the client’s teams work in parallel on the project, with the prospect of further integration into a single team. The team works according to Agile methodologies, the customer welcomes suggestions from the team regarding how to implement the various features.

The backend is a microservice architecture built using Spring Boot, Hibernate, and Spring Security with Keycloak. The Frontend is built using OpenUI5.

The specialist will have the possibility to improve their skill in relation to the interpretation of requirements and estimations. Regular code reviews, demos, and grooming requirements are performed in the project.

Note that we hire specialists not to the project, but to one of DataArt’s companies. If the project is over, or you become uncomfortable in it, you can discuss a transition to another project.

Must have

 • 3+ years of web application development experience using Java Enterprise (Jakarta EE and/or Spring Framework)
 • Experience using Java Persistence API (e.g. Hibernate)
 • Experience working with databases (SQL and NoSQL)
 • Knowledge of OOP, OOD, and design patterns
 • Unit-Testing experience (JUnit, Mocking Framework e.g. Mockito)
 • Knowledge of RESTful interface design
 • Experience using object-relational mapping (ORM) technologies and IoC containers
 • Experience working with Spring MVC, Spring Boot, and JavaScript
 • Skills using tools for automated project building (Maven or Gradle)
 • Experience using Continuous Integration tools (TeamCity, Bamboo, Jenkins)
 • Experience working in Agile teams
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Knowledge of JavaScript frameworks (Angular, React, Bootstrap)
 • Knowledge of jQuery
 • Experience creating rich UI based on HTML
 • Experience working with cloud services (AWS, Azure)
 • Experience managing application servers and clustering (Tomcat, JBoss, GlassFish)
 • Experience building scalable high-load data processing systems (SQL /NoSQL/sharding/distributed messaging systems)
 • Experience managing a team including QA, BA, and architects
 • Knowledge of Enterprise Integration Patterns
 • Proactivity in requirements clarification and technical specs elaboration
 • DMN/BPMN, OpenUI5, SAP UI engines experience
 • Architecture approaches understanding and ability to propose an architecture

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати