София,  Remote.BG
София,  Remote.BG

About the vacancy

The client is the leading provider of information management solutions in research and development. Their software solutions eliminate obstacles that are in the way of scientists who wish to receive and study scientific information and its management.

The search for new methods of treatment, interest in new generation of sequencing techniques, biomarkers, and clinical trials depends on the smooth exchange of large amounts of information (big data). The absence of a specialized tool creates difficulties in daily work. For example, you have to use Excel to store and manage data, and it’s safe to say the probability of errors is very high. In addition, the use of Excel causes problems with access and security.

DataArt’s specialists work on creating a tool for collecting, structuring, updating, sharing, and analyzing data related to the planning of clinical research. Our specialists are developing the application taking into account compatibility with various devices.

Responsibilities

 • Work on improving a cloud-based enterprise application (back-end and front-end)
 • Create features using Java, Spring framework, and cloud computing technologies
 • Partner with the team to meet product requirements for technical implementation
 • Introduce scalable solutions for large, complex datasets in relational databases

Must have

 • 5+ years of professional experience with enterprise scale solutions
 • 1+ years of experience using Cloud technologies
 • In-depth understanding of OO programming and design and data structures
 • Strong knowledge of Java EE, Spring, and Hibernate
 • Familiarity with relational database design and programming (SQL Server preferred)
 • Excellent understanding of JavaScript and AJAX (familiarity with Sencha ExtJs and React JS is a plus)
 • Ability to build web-based software in a distributed cloud architecture environment
 • Familiarity with AWS EC2, S3, and Lambda
 • Experience with AWS RDS, AWS ClouldWatch, Docker, and Kubernetes is a plus

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати