София
София

About the vacancy

Our client is a US-based investment management business of an American Fortune Global 500 and Fortune 500 company whose subsidiaries provide insurance, investment management, and other financial products and services to both retail and institutional customers throughout the United States and in over 40 other countries.

The client has recently started the development of a system that appeared to be in need of enhancements before its final implementation. The system is a warehouse consolidating data flows, and processing information so that it can be presented to the end user in a readable format.

Along with the optimization, the project is aimed at migration from on-premise software to cloud services (AWS). We are the only vendor working on this task, and we need to expand the team.

Now we are looking for an experienced Full Stack Developer (Architect level) to join our team, with hands-on experience with Java and Angular. So, what’s the work about? As an Architect, we expect you to participate in decision making activities with the team, and contribute in code scripting.

As the project is new, it provides a room for selecting the best technologies and stacks. Still, the client has certain set processes which include the following technologies:

Apache Spark

AWS (S3, EMR, Redshift, Kinesis)

ElasticSearch

Git (BitBucket)

Scala programming language

We closely work with the Architecture team on the client's side. The head of the Architecture team is our key stakeholder. The team is dedicated to searching and making decisions on best practices to be implemented in development, and you can contribute to the start of large-scale development and proceed with the implementation of suggested approaches.

We hire people not for a project but for the company. If the project (or your work on it) is over you go to another project or to a paid “Idle”.

Must have

 • 3 or more years of experience in software development
 • In-depth knowledge of Angular Framework and Java
 • Experience in working with applications hosted in AWS
 • Experience working with any of the RDBMS Databases
 • Experience building transactional systems and strong understanding of software architecture
 • Strong written and verbal communication skills
 • Spoken English

Would be a plus

 • Ability to work collaboratively in a global team
 • Comfortable with Agile operating models
 • Experience with BigData, Spark and Scala development

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати