София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

Our client is one of the biggest online retailers worldwide with yearly revenue of £2 billion. Built to change the nature of grocery e-commerce globally, our custom-designed solutions are uniquely capable of meeting the complex and growing expectations of shoppers while driving better productivity, greater flexibility, and higher margins for grocery retailers online.

Our product team is almost fully responsible for developing and supporting two critical systems for one of the UK-based online retailers.

We are looking for a person who will help support the team’s SRE (Site Reliability Engineering) squad to cope with the following tasks: performance research and optimization, troubleshooting reliability issues (e.g., high hardware resource utilization), functional debt elimination, taking proactive measures to decrease the load in the support tasks queue, reacting to ongoing changes in the platform the systems work in.

Must have

 • 3+ years of production experience with Java
 • Experience of the full software development life cycle from discovery to deployment
 • Solid knowledge of Spring/Spring Boot
 • Experience with SQL databases
 • Experience with JPA (Hibernate)
 • Experience with JMS (ActiveMQ)
 • Experience using Gradle or Maven, Git, Gitlab
 • Basic experience in *nix command line
 • Experience with CI/CD.

Would be a plus

 • Experience with AWS
 • Experience with Spring Security, Spring Cloud AWS, Spring Cloud Netflix
 • Experience with AWS services: SQS, SNS, Lambda, Elastic Beanstalk, RDS, Kinesis
 • Experience with GCP: BigQuery, GCS
 • Experience with UI frameworks: GWT, ReactJS
 • Experience with Oracle RDBMS
 • Experience with Akka and Quartz Java libraries
 • Basic experience with Docker
 • Experience with monitoring tools (New Relic preferably)
 • SRE: SLI/SLO definition and implementation; reliability best practices; system capacity/reliability troubleshooting

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати