София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

The Client is an EU-based company specializing in affiliate marketing. The product they developed is an affiliate marketing platform responsible for handling the whole affiliate marketing life cycle from the affiliate signup to payments back to affiliates. As of now, DataArt started the maintenance phase for the platform. Client infrastructure was recently moved from "on-premise" to Azure Cloud. The development of a new platform is to be launched in the nearest future.

Must have

 • Experience in DevOps team leadership
 • Experience in building cloud architecture
 • Experience in administering Azure Cloud Platform
 • Azure VM skills: load balancers, auto-scaling
 • Experience with storage systems: Azure File Storage, Blob Storage, etc.
 • Azure RM management experience: resource groups, SG
 • Theoretical knowledge/experience in network administration
 • Experience working with/administering CI systems (e.g. Teamcity, Azure DevOps/TFS, Octopus, Gitlab CI)
 • Experience with version control systems (e.g. git, tfvc, subversion)
 • Knowledge of source code versioning approaches (e.g. gitflow)
 • Knowledge and experience with relational database administration
 • Basic knowledge of programming languages (e.g. C#, Java)
 • Knowledge of assembly methods and testing tools
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Knowledge of scripting languages (e.g. bash or Powershell)
 • Experience with Azure SQL
 • Understanding of the “core” protocols (HTTP(S), DNS, TCP, ICMP)
 • Experience with/theoretical understanding of building continuous delivery/continuous deployment
 • Knowledge of development methodologies, particularly with Agile/Scrum
 • Knowledge/experience with NoSQL
 • Understanding of networking (static routing, subnets, gateways)
 • Experience with orchestration/configuration management tools (Ansible, Chef, etc)
 • Experience in implementing infrastructure as code ( Azure RM templates)
 • Main cloud providers’ certification (AWS, Azure, GCP)

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати