София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

Our client is a New York City-based FinTech company that is building a software platform for the investment banking industry and a line of products to serve the needs of financial companies.

DataArt is looking for an experienced DevOps Engineer to join the team that is building the product from scratch using the latest tools and architecture in a fully cloud environment. The product will be shipped to various customers in different environments.

The specialist will join the distributed team of 25-people working from Ukraine, Russia, Poland, and the USA on DataArt’s side. The in-house engineering team has up to 5 people. The whole DataArt team consists of several streams dedicated to different projects. Each project team is under the leadership of a technical lead.

Technologies: AWS, Kubernetes, Terraform.

Note that we hire specialists not to the project, but to one of DataArt’s companies. If the project is over, or you become uncomfortable in it, you can discuss a transition to another project.

Responsibilities

 • Build CI/CD process for the new product, which will be to be installed in different environments
 • Perform adjustments of the development environment to support efficient code delivery
 • Improve development operations
 • Provide support to the development team of 25 people
 • Support of applications

Must have

 • 4+ years of experience as a DevOps engineer
 • 3+ years of experience with AWS, Kubernetes
 • Hands-on experience in building CI/CD
 • Strong knowledge of Terraform, Jenkins
 • Experience in containerization using Docker
 • Spoken English

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати