София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

We are assembling a team that will develop and upgrade the systems of the international association of financial industry professionals. The company that unites 200 thousand investment experts uses more than a hundred different applications.

The DataArt team helps the client with a multi-cloud strategy. The team is setting up AWS cloud as part of this initiative and is working on building infrastructure as code and multi-cloud connection. AWS requires CI-CD set up, optimization and ongoing support to accommodate active development on the platform.

Advanced technological solutions, skilled technical specialists, and the importance of human relations is what makes the work on projects of this company comfortable and interesting. Minimum viable bureaucracy and openness to new solutions allow every developer to significantly influence the products created.

In the future, the DataArt team that cooperates with the client will be expanded to several dozens of people: engineers, testers, architects.

Must have

 • 3+ years of experience with building and maintaining production environments in large-scale AWS enterprises
 • 3+ of practical experience with most if not all of the following components of AWS: VPC, EC2, ELB, EBS, Route53, S3, CloudWatch, CloudTrail, IAM, RDS, SNS, and LambdaExperience.
 • Experience with handling infrastructure via code and CI/CD
 • Experience with containers: Docker, ECS, and Kubernetes
 • Experience administering web services on Linux using Apache and Nginx
 • Experience with high availability and scalability in AWS
 • Experience with version control systems (e.g. git, tfvc, subversion) and understanding of source code versioning approaches (e.g. gitflow)
 • Fluent in Linux administration & shell scripting (BASH) and AWS CLI
 • Familiarity with Agile methodologies
 • Excellent written and verbal communication and customer service skills
 • Excellent problem-solving and analytical skills
 • Good spoken English

Would be a plus

 • AWS Certification(s) a plus

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати