София
София

About the vacancy

Our client is a British bank, one of the largest finance companies of the world. The bank was founded three centuries ago, and today its assets are estimated at trillions of US dollars.

Throughout its history the bank has offered various banking products to the clients. Its technical support has become more complex and expensive due to the expansion of their product line and growth of their customer base. The development of technologies has led to a growth in customer expectations for banking apps as well as the automatization of interactions with end users.

Working in this project will provide you an opportunity to participate in the technological modernization of a large financial institution, creating a product that will have millions of users, and obtain relevant experience in agile software development.

Responsibilities

 • Managing the provisioning of networking and infrastructure resources for the project
 • Build and maintain highly available systems using Docker and AWS
 • Implement and manage CI/CD pipelines using TeamCity
 • Develop automation scripts for application deployment
 • Participate in on-call rotations if needed

Must have

 • Operations or systems administration experience, particularly on Linux
 • Experience with cloud computing platforms, such as AWS or Google Cloud
 • Strong experience with container technologies like Docker
 • Knowledge of virtualization, such as VM Ware
 • Experience with application deployment by using TeamCity
 • Excellent troubleshooting skills, able to analyze, identify & fix issues in a complex cloud based environment
 • Experience with Maven, Bitbucket, Git
 • Understanding of the composition of the file system, networking, package management systems and *nix security concepts
 • Scripting and automation skills (Python, BASH, Ansible, Chef)
 • Good spoken English

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати