Remote.BG,  София
Remote work
Remote.BG,  София
Remote work

About the vacancy

Our client is a global provider of testing, analytics, and security solutions for the telecommunications sector.

DataArt’s specialists are helping to develop an analytical solution which tracks transactions that determine the quality of customer experience with network service providers (QoE). From these transactions, key indicators are displayed, such as radio frequency performance, base signal speed, and service performance (VoLTE, SMS). All metrics are combined into the final QoE estimates, which are used to determine hot spots and help localize and solve service quality problems.

Responsibilities

 • Lead all aspects of an established agile team, including backlog grooming, triage and prioritization, and cross-functional coordination
 • Responsible for defining the scope of development for new product features ongoing feature improvements including management of all backlog and project management activities
 • Write and prioritize user stories and define acceptance criteria
 • Ability to establish and maintain a high level of credibility with internal and external partners
 • Research and analyze market, the users, and the roadmap for the product
 • Assess value, develop cases, and prioritize stories, epics and themes to ensure work focuses on those with maximum value that are aligned with product strategy
 • Work closely with Product Management to create and maintain a product backlog according to business value or ROI
 • Follow our competitors and the industry
 • Keep abreast with Agile/Scrum best practices and new trends
 • Track progress, assess risks, coordinate delivery, and actively communicate contingency and mitigation plans for the team
 • Run various ad-hoc research and business analyses to assess opportunities and risks

Must have

 • 3+ years in Product Management (as a product owner, business analyst, or product manager)
 • Experience in Telecom or Engineering technical background
 • Experience managing a team backlog, breaking down requirements, writing user stories, and validating that customer needs are met
 • Strong negotiation, organizational, management, analytical, and people skills
 • Experience with Agile processes and tools, such as Scrum, Kanban, and/or the Scaled Agile Framework (SAFe), Jira
 • Excellent written and verbal communication skills

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати