София
София

About the vacancy

Our client is an international division of one of the largest British banks. This is a platform for making international payments, which allows users to make transfers and currency conversions, and supports accounts in various banks. Thanks to the multi-level authorization system, permission is required from several parties involved in the transaction when making large payments. The company provides a variety of reports about payments and provides the ability to export data in several formats.

The development of technologies has led to an increase in user requirements for the design of banking applications.

Responsibilities

 • Work from DataArt office, acting as a user-facing team representative;
 • Participate in the ongoing development of in-house software; communicate with the client’s key stakeholders about their needs; propose enhancements to the current system to fulfill those needs;
 • Present the results of these communications to the team and document in a requirements tracking tool, specifications, etc (according to best practices and project standards);
 • Update the team on the feedback and priorities, including the outcomes of workshops and surveys;
 • Organize effective collaboration between the client’s staff and the team, help engineers understand business needs, help the business understand technology constraints;
 • Participate in user support and education processes should this be needed (L2/L3 is provided by the offshore team).

Must have

 • Experience in business analysis from scoping and requirements gathering through to detailed analysis;
 • Experience with Atlassian products;
 • Excellent communication skills, ability to engage with technical and non-technical audiences;
 • Strong stakeholder management skills;
 • Thorough understanding of Agile principles;
 • Excellent English communication skills.

Would be a plus

 • Understanding of architecture principals, experience of in-house development and integration.

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати