Remote.BG,  София
Remote work
Remote.BG,  София
Remote work

About the vacancy

The client is the world's largest real estate consultancy, a Fortune 500 company located in New York with a development team based in Texas.

We are assembling a team of 25+ people to work on a new project that aims to help their clients flexibly manage their real estate assets in these post-COVID times. This platform will help the administration and management who rent out workplaces to manage their processes and to have access to information. At the same time, it will give their clients the ability to book workplaces for themselves.

The teams include DataArt engineers and stakeholders from the client side who will work in a mature Scaled Agile Framework.

Technical stack of the project: the backend is to be implemented using Java Spring Boot, React will be used for the frontend, and cloud solution from Azure.

With this project, you will:

• Develop your English skills through communications with the US client

• Work with a brand-new stack, no legacy code to worry about

• Work with a famous international client

• Use Scrum processes.

Responsibilities

 • Enable the best native Android app with Kotlin, Multi-Activity and MVVM Architecture
 • Developing a built-in Kotlin with Dependency Injection
 • Supporting MDM/MAM concepts, client needs and adhering to client quality gates

Must have

 • 7+ years of proven experience in developing Andriod
 • Experience with Kotlin, Multi-Activity and MVVM Architecture
 • Experience with Jetpack Navigation Component
 • Experience with MSAL/Retrofit/RxJava/Epoxy
 • Hand-on experience with supporting MDM/MAM
 • Experience with adhering to client quality gates
 • Spoken English

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати