Условия за кандидатстване за работа

Използвайки този уеб сайт и изпращайки свои данни чрез него, Вие се съгласявате със събирането, съхранението и използването на Вашите лични данни за целите, описани по-долу:

“ДейтаАрт Юръп” ЕООД (“DataArt”) с адрес на регистрация гр. София 1303, бул. Тодор Александров 28, ет. 8, е член на група предприятия в смисъла, описан в ОРЗД чл. 37. Всички дъщерни дружества, филиали и други членове на  DataArt Enterprise Group се ангажират да използват и обработват Вашите данни в изричното съответствие с вътрешните правила и локален контрол на DataArt, за да осигурят защита на тези данни от изгубване, случайно изтриване, неправомерно използване или  разкриване, както и да не се предоставят на трети лица, които не са служители на DataArt. DataArt е администратор на лични данни, с който можете да се свържете на e-mail: privacy@dataart.com.

 За целите на подбора на персонал, бихме искали да използваме следната информация, свързана с Вас:

  • Име и фамилия
  • Информация за контакт (компания, e-mail адрес, телефон, идентификатори за системи за съобщения, адрес на компанията)
  • Професионални данни, включващи, но не ограничени от детайли за Вашите квалификации, умения, опит и история на заетостта, информация за Вашето текущо ниво на заплащане, включително допълнителни придобивки;
  • Данни за образование и квалификации според  посочените детайли във Вашето CV;
  • Информация за правото Ви на работа в България;
  • Друга информация, свързана с Вашата квалификация и умения.

DataArt може да събира информацията от предоставените от Вас форми за кандидатстване, автобиографии или резюмета, да я получи от Вашата лична карта, други документи за самоличност или да я събира в процеса на интервюиране. Възможно е да събираме лични данни за Вас  от трети страни, като препоръки, предоставени от бивши работодатели. Данните ще се съхраняват в нашата система за управление на човешки ресурси, а също и на други информационни платформи като Exchange server.  

Защо бихме искали да използваме вашите данни?

За да бъде разгледана кандидатура Ви за работа, е необходимо да обработим Вашите лични данни. Информацията  е необходима и за да оформим Вашия договор. В някои случаи, законовите изисквания налагат да обработим лични Ви данни, за да потвърдим, че имате право на работа в България.  Възможно е да обработваме данни на кандидати за работа, за да отговорим на юридически искове или да се защитим от такива.  

Как ще бъдат използвани Вашите лични данни?

Възможно е Вашите данни да се споделят в рамките на компанията за целите на подбора на персонал. Това включва членове на екип Човешки ресурси и подбор на персонал, интервюиращите, участващите в процеса по подбор, ръководители по подбор, ръководителите на бизнес отдела, към който е вакантното място, както и системни администратори, когато достъпът до лични данни е необходим. При използването на Вашите лични данни бихме могли да препратим тази информация към всеки член на екипа на DataArt Enterprise Group, включително международни локации, ако по наша преценка сметнем това за необходимо. Също така е възможно Вашето CV да бъде препратено към някои от нашите клиенти за целите на подбора на персонал за бъдещи или настоящи проекти.

В случай, че кандидатурата Ви за работа бъде неуспешна, DataArt ще запази Вашите данни за срок от 1 година, считано от края на съответната процедура по кандидатстване с цел преразглеждане при бъдещи възможности. В края на този период или когато Вие оттеглите своето съгласие, Вашите данни ще бъдат изтрити или унищожени. Ако кандидатурата Ви бъде успешна, тогава личните Ви данни, събрани в процеса по подбор, ще бъдат добавени към личното Ви работно досие (електронно или хартиено) и ще се пазят до края на професионалните Ви ангажименти в DataArt. Ще бъдете информирани за периода, през който Вашите данни ще се съхраняват чрез изпращането на новo съобщение за поверителност.  

Как да оттеглите своето съгласие?

 Можете да оттеглите по всяко време съгласието, което давате в тази форма. Това можете да стане чрез изпращане на искане за оттегляне на съгласие на e-mail:  privacy@dataart.com.

Вашите права

В качеството си на субект на лични данни, Вие имате право:

  • да получите копие от Вашите данни при поискване;
  • да изискате от DataArt да промени некоректни или непълни данни;
  • да изискате от DataArt да изтрие или да ограничи обработването на личните Ви данни;
  • да възразите срещу обработването на Вашите данни, когато DataArt се позовава на своите легитимни интереси като правна основа за обработването.

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас на e-mail: privacy@dataart.com. Ако смятате, че DataArt не е спазила правата Ви за защита на лични данни, можете да се обърнете към администратора на личните данни.