Юджийн Голанд: „Винаги сме били непреклонни в опазването на нашата култура.“

17 юли 2017
Юджийн Голанд: „Винаги сме били непреклонни в опазването на нашата култура.“
Основателят на DataArt с послание по повод юбилея на компанията.

Скъпи колеги,

След няколко дни ще получите покана да отпразнуваме 20-ия юбилей на DataArt. Това е повод да съберем екипа за забавления и тийм билдинг, както и подходящ момент да си припомним какво ценим и какви са бъдещите ни цели.

DataArt е компания, която предлага възможности за кариерно развитие на професионалисти и същевременно предоставя на своите клиенти високотехнологични услуги. Доказателство за пазарния ни успех са все по-нарастващитекомплексност и мащаб на услугите. Това е добър повод за празнуване, но успехът ни нямаше да е възможен без основното и значимо постижение, а именно – успешната адаптация на пазарната реалност към системата от взаимоотношения, която искахме да изградим в нашия екип. Успяваме да демонстрираме максимална гъвкавост и да се възползваме от всяка възможност на пазара, като същевременно сме непреклонни към проблемите, отнасящи се до корпоративната ни култура.

Повечето решения, които определят кои сме, са взети и се взимат чрез съчетаване на личните виждания на все по-нарастващата група от основатели на компанията. Хората, които носят отговорност за развитието на DataArt, споделят силно чувство за справедливост. С течение на времето се научихме да изразяваме това „чувство“ с понятия като „доверие“, „експертни познания“, „гъвкавост“, но „винаги на първо място хората“.

Ако погледнем назад към множеството избори, които е трябвало да направим, несъмнено едно от най-сериозните ни постижения е пропорционалното разрастване на корпоративната ни култура паралелно с размерите на компанията. В ретроспекция самите избори изглеждат почти неизбежни. Хората, които се справиха с първата ни сериозна криза, не поставиха финансовите интереси пред служителите, спазиха обещанията си и не се конкурираха, а през цялото време си помагаха. През 2002 г. всички ние се побирахме в тясна конферентна зала, така че беше сравнително лесно да запазим единна ценностна система. Днес екипът ни се състои от хиляди хора в десетки подразделения по света, които спазват основните ни ценности с предвидимо постоянство, въпреки че някои от ценностите все още не са толкова ясно отличими. Смятам, че това е достатъчен повод за празнуване.

Не мисля, че съществува компания, чиято корпоративна култура се случва на магия. В крайна сметка живеем в един многообразен свят и няма как културата да се дефинира правилно или грешно. Нашето постижение е не, че сме се спрели на правилните културни ценности (не ги избираме, а само ги определяме и подпомагаме развитието им), а изграждането на успешен бизнес, базиран на ценностна система, която всички споделят.

Изборът ни да превърнем DataArt в компания за предлагане на услуги по естествен начин пасва на ценностите, споделяни от всички професионалисти, а именно – нуждата да бъдем нужни и необходимостта от растеж. Искаме да помагаме на нашите клиенти и се нуждаем от тяхното мнение. Осъзнаваме необходимостта от професионален растеж за всички членове на нашия екип, като тя се изразява в развиване на техните качества на всички нива. Силното акцентиране върху екипната работа и липсата на конкурентно поведение прави определени видове ръководни стилове несъвместими с политиката на DataArt, но усъвършенства средата за развитие на професионалистите, склонни към сътрудничество. Клиентите засвидетелстват нашия професионален капацитет и растеж, като ни възлагат дейности, които с времето стават все по-сложни и важни.

Комбинирането на личните виждания на постоянно нарастващия брой заинтересовани лица вещае дългосрочна стабилност, като набляга на важността на управлението на риска и диверсификацията на критичните зависимости. От една страна винаги ще сме зависими от множеството фактори, които са извън нашия контрол и никога няма да бъдем имунизирани срещу общоразпространените рискове в бизнеса, но от друга при DataArt не съществува високо ниво на концентрация на риска в някои от най-критичните области на бизнеса с услуги – клиенти, човешки капитал и управленска структура. Продължаваме да се натъкваме на нови опасности (като например геополитическите конфликти), но те ни стимулират да ставаме все по-гъвкави, тъй като сме диверсифицирали нашия бизнес, а тенденциите сочат по-нататъшно подобрение.

Развиването към мрежовите структури и „плоското“ управление произлизат от начина, по който възприемаме човешкия капитал, а именно, че работата в DataArt дава възможност за развитие, успех и сътрудничество на хората без те да имат нужда от постоянно наблюдение и контрол. От тях се очаква да обсъждат и да се усъмняват, но никога да не пренебрегват или подценяват нещо, независимо от длъжността, функциите или правния си статут. Все повече се впечатлявам от разнообразието, с което разполагаме и сериозната спойка между хората в иначе разединени на пръв поглед екипи. Почти винаги, когато се срещам с даден екип или процес за пръв път, наблюдавам компетентност, ентусиазъм, споделяне на ценности и успешно сътрудничество. Освен очевидната удовлетвореност на клиентите от повечето сложни проекти, не мога да не отбележа и как екипите ни са най-ентусиазирани и впечатляващи на търговски изложения, колко приятелски настроени и ефективни са във вътрешните процеси и колко бързо се справят с важните проблеми.

Тъй като тепърва се развиваме като компания и от тийнейджъри израснахме до млади възрастни, оттук нататък ще обръщаме повече внимание на качествените показатели на нашия бизнес модел. Вече не се налага да се борим за критичната маса от клиенти и затова ще подбираме по-внимателно клиентите и служителите, на които DataArt може да донесе повече стойност. Това означава по-бавни темпове на растеж, по-добра видимост на използването и възвращаемостта на капитала, както и по-добре управлявани дългосрочни инвестиции в ресурси и добра репутация.

Както всяка друга консултантска компания, ние до голяма степен зависим от пазарните условия. Диверсификацията е дългосрочно решение за неизбежните промени на пазара, но някои геополитически и глобални икономически пречки могат да се окажат негативен фактор за цялата индустрия.Като всеки малък (според световните стандарти) и бързо развиващ се бизнес, сме изложени на множество вътрешни и външни рискове. Резервите, диверсификацията на активите, както и някои съкращения помагат да се справим с неочакваното, но няма как да разполагаме с лек за всички непредвидени обстоятелства, дори и да могат да се предвидят. Тайната на DataArt за справяне с всякакви неизбежни кризи е отборният дух. В миналото, винаги когато сме се изправяли пред криза, сме се обединявали около решаването на проблема. Сътрудничеството и репутацията в големи количества са факторите, които през цялото време ни водят към правилни решения. Кризите ни правят по-силни и допринасят за нашето израстване. На практика те са друга важна характерна черта на нашата корпоративна култура, която предоставя възможността за дългосрочно развитие.

Но новите хоризонти винаги носят и нови предизвикателства на всички нива. Тенденциите за дългосрочно подобряване на пазара няма да продължат да съществуват вечно и сме сигурни, че скоро ще се изправим пред неподозирани рискове. Въпреки това съм развълнуван и оптимистично настроен за бъдещето на DataArt повече от всякога. Имам усещането, че сме изградили нещо много специално – стабилна основа от ценности, които можем да прилагаме на абсолютно неограничения пазар за бизнес услуги. С нетърпение очаквам съвместното ни бъдеще!

Поздрави,

Юджийн Голанд