Виктор Андонов в ефира на Bloomberg TV: Блокчейн технологиите могат да се прилагат в редица сфери и да намалят бюрокрацията

Виктор Андонов в ефира на Bloomberg TV: Блокчейн технологиите могат да се прилагат в редица сфери и да намалят бюрокрацията
Изпълнителният директор на DataArt България Виктор Андонов беше гост в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV. Той разказа повече за блокчейн технологиите и тяхната приложимост в различни сфери от обществения живот.

Блокчейн системите са изключително сигурни от гледна точка на съхраняване на информация и не позволяват вече съхранената такава да бъде променяна, коментира Андонов.

Като потенциално приложение на технологията гостът в студиото посочи възможността за контрол върху собствеността, нотариалните актове, застраховането, авторското право, контрола върху издаване на официални документи като дипломи, актове за раждане и т.н.

„Целият процес на узаконяване на собствеността може да бъде абсолютно автоматичен, да има изключително голяма прозрачност кой и как е придобил дадено имущество, а сделките биват улеснени“, посочи Виктор Андонов.

Като цяло блокчейнът може да се прилага изключително ефективно във всички сфери, в които в момента властва бюрократичната машина. Всички документи сега се съхраняват на едно място и е лесно да бъдат унищожени или манипулирани, стана ясно по време на разговора.

Въпреки че няма централно регулиране, съставна компонента на блокчейна са т.нар. „интегрирани контракти“ - ясно разписани правила какво може и не може да се прави, като по този начин системата се саморегулира, при това при абсолютна сигурност.

„Една блокчейн платформа никога няма да допусне да се направи транзакция, която не е в съответствие с правилата“, подчерта събеседникът в предаването.

Електронното гласуване при парламентарни и местни избори е друга сфера, в която блокчейнът има значителен потенциал, стига законодателството на съответната държава да позволява това, разясни изпълнителният директор на DataArt България.