„Умни“ домове в помощ на възрастни хора със здравословни проблеми

20 май 2021
Даниел Пайкърз, Вицепрезидент на дивизията „Туризъм и пътувания“ в DataArt
„Умни“ домове в помощ на възрастни хора със здравословни проблеми
Според доклада на P&S Intelligence, глобалният пазар на „умни“ устройства за дома се очаква да нарасне от 8,7 млрд. долара през 2019 г. на 96,2 млрд. долара през 2030 г. Освен това, СЗО прогнозира, че до  2050 г. в света ще живеят над 2 милиарда души на възраст над 60 години, което поставя важен акцент върху ролята на технологиите при грижите за хора с влошено здраве и такива със специални потребности.

В резултат на пандемията възрастните хора се оказаха крайно уязвими от въздействието на вируса, което направи традиционните здравни услуги по-малко достъпни и неефективни. Пациентите в напреднала възраст или страдащите от хронични заболявания все повече се опасяват да посещават болници и медицински центрове, тъй като вероятността от заразяване в тези пространства е значително по-висока. Именно затова иновациите и технологиите за домашна грижа тепърва ще отчитат бурно развитие и ще трансформират здравната индустрия.

Приложение на технологиите за домашно здравеопазване

Технологиите, насочени към домашни здравни грижи, се явяват достъпна алтернатива на други здравни услуги и биха били от полза за домове за възрастни хора и грижи за пациентите у дома. Дори в някои случаи решенията от този тип могат ефективно да заместят традиционното здравеопазване. 

Телемедицината става все по-популярна през последната година, тъй като хората не винаги могат да получат достъп до здравни специалисти в усложнената пандемична обстановка. За да се компенсира това, телемедицинските решения улесняват дистанционния обмен на информация между пациенти и лекари. Провеждането на консултации по телефона, видео разговорите и използването на приложения помага на пациентите да намалят времето за пътуване, транспортните си разходи и броя на посещенията в клиника.

Проблемите, свързани със здравето, не спазват определен график. Често пациентите се нуждаят от помощ извън работно време, което ефективно се решава чрез технологии за постоянно наблюдение, като например носими устройства и интелигентни домашни джаджи и т.н.. 

Този тип технологични решения включват:

  • Устройства за проследяване на движения и сигнализиране при падане и инцидент
  • Системи за управление на лекарства
  • Интелигентни часовници за проследяване на диабет
  • Интелигентни устройства, вградени в дрехите, които следят температурата на тялото
  • Сензори, които измерват качеството на въздуха
  • Интелигентни жилетки, които улесняват дишането
  • Монитори за сърдечен ритъм, които алармират при първите признаци на проблем и т.н.

В сферата на технологиите за домашно здравеопазване наблюдаваме сериозни иновации при роботизираните технологии, използващи изкуствен интелект, които непрекъснато се учат и адаптират въз основа на поведението на пациента. Медицинските роботи предлагат стабилна функционалност, помагат да се отговори на въпросите на пациентите, да се управляват техните лекарства и да се осъществява контакт със здравни специалисти, когато е необходимо.

Здравеопазване, задвижвано от изкуствен интелект, е особено обещаваща тенденция, даваща възможност за ранно и по-точно диагностициране, в това число откриване на специфични състояния при пациенти, които иначе могат да останат незабелязани. 

 

Мнението на потребителите към технологиите от този тип се променя

Отношението на потребителите към медицинските роботи в миналото беше до голяма степен свързано с недоверие и безпокойство. През последните няколко години обаче се наблюдава положителна промяна. Пациентите все повече осъзнават, че тези устройства могат да намалят броя на посещенията в лекарския кабинет и да им спестят пари и време, като същевременно предлагат грижа с висока степен на ефективност.

Предизвикателствата при въвеждане на решения в здравния сектор

Съвременните технологии за домашни здравни грижи обещават свят на достъпни иновации, но в същото време пътят към масовото им прилагане не е лишен от предизвикателства и неизвестни. Основната бариера пред внедряването на тези платформи и устройства е свързана с два фактора: използваемост и сигурност. 

Когато става дума за технологии, свързани със застаряващо население и пациентите с хронични заболявания, е от съществено значение да се гарантира, че те предлагат удобен за потребителя интерфейс и дизайн. Някои пациенти могат да страдат от ограничена подвижност, загуба на зрение или когнитивен спад, което влияе на техния начин на взаимодействие с устройството или системата. Именно затова удобството и функционалността трябва да са на първо място за всеки разработчик на технологии за домашни здравни грижи.

Защитата на информацията е друг важен аспект, тъй като потребителите са все по-загрижени за своите лични данни. Поради факта, че технологичните решения в здравния сектор ще използват и споделят данни между пациенти и медицински специалисти, разработчиците трябва да поставят основата за осигуряване на високо ниво на сигурност и надеждност. Степента на защита на данните за пациентите оказва голямо влияние върху репутацията и последващото развитие на този сегмент.

Поглед напред: Бъдещето на технологиите за домашни здравни грижи

Концепцията за „интелигентни“ устройства съвсем не е нова, тъй като в домовете ни вече активно се използват различни умни решения, включително системи за управление на осветлението, интелигентни термостати, гласово активирани помощници и др. Това, което предстои да се промени обаче е, че умните решения, насочени към здравето, ще заемат все по-голям процент от общия брой на смарт устройствата в домовете.

Експертите прогнозират, че в следващите 10 години една трета от всички интелигентни домове ще бъдат оборудвани със свързани със здравето технологии.

След десет години устройствата за домашно здравеопазване няма да се разглеждат като нещо специфично, а по-скоро като напълно интегрирана функционалност в домовете ни и част от нашата рутина.

Бъдещето на на технологията за домашни здравни грижи също така ще  позволи по-голяма свързаност, а оттам и събирането и качването на лични здравни данни по начин, който досега не сме представяли. Това би помогнало да се постигне по-активен и цялостен подход към здравето на населението и ще даде възможност за по-персонализирано и прецизно изпълнение на рутинни процедури и интервенции.

И накрая, здравеопазването се разширява отвъд стените на болница и местни медицински клиники - правейки домашните здравни грижи по-достъпни и по-интелигентни от всякога.