Туризъм и аутсорсинг – как компаниите от бранша да изберат подходящ доставчик на ИТ услуги?

14 декември 2021
Туризъм и аутсорсинг – как компаниите от бранша да изберат подходящ доставчик на ИТ услуги?
Гъвкавост и персонализация: това вече не са абстрактни понятия, a ключови оперативни компоненти за компаниите в туристическия бранш. Тъй като Covid ограниченията продължават да са фактор, бизнесите в сектора се нуждаят от все по-сериозни технологични подобрения по отношение на тяхното бюджетиране, операции и персонал. Това обаче поражда повишено търсене на добре подготвени технически специалисти със специфичен опит в индустрията, които да реализират дигиталната трансформация.

Тук обаче отново идва на дневен ред идва проблемът с недостига на висококвалифицирани кадри. Компаниите са изправени пред избора дали да спестят разходи, за да компенсират намаления обем на работа или да инвестират в нови технологии, които да се превърнат в ключов инструмент за посрещане на нуждите на бизнеса в сегашната ситуация. Друг важен избор е дали да се разработват технологични решения чрез вътрешни екипи или да се използва опитът на аутсорсинг компаниите.

Практиката показва, че вторият подход работи далеч по-успешно не само като краен резултат, но и от гледна точка на спестяване на разходи. Ето обаче какво трябва да се има предвид при избор на аутосринг компания от гледна точка на туристическия бранш:

Гъвкавост в операциите

В най-общ смисъл, гъвкавостта в областта на аутсорсинга означава, че потенциалният доставчик може да работи с различни оперативни модели като фиксирана цена или договори за време и ресурси. Това позволява на клиента да избере най-подходящите и рентабилни начини за бизнес взаимодействие. Гъвкавостта от географска гледна точка означава, че доставчикът може да приложи разпределен модел на работа с екип, който гарантира бърза реакция на промените на пазара и адаптира процесите към бизнес нуждите на клиента. Освен това, възможността за включване на разработчици и мениджъри от различни части на света дава гъвкавост при бюджетиране. Поради настоящия недостиг на ИТ специалисти в глобален план, географското позициониране на доставчика на аутсорсинг услуги може да доведе до бърз и ефективен процес при набиране на персонал.

Експертиза

Все повече компании от туристическия сектор се стремят да автоматизират повтарящи се операции. Целта е да осигурят на клиентите си възможно най-много персонализирани оферти и услуги. Техническият опит с автоматизация и AI/ML в комбинация с висока защита на данните и експертиза в областта на киберсигурността, са важни критерии при избор на аутосрсинг компания. Тези технологии осигуряват оптимално изпълнение на търсените услуги в туристическата индустрия, включително обслужване на клиенти и елиминиране на нуждата от физическо присъствие. Клиентът трябва да е наясно дали съответната аутсорсинг компания има в своето портфолио проекти, базирани на AI и ML и дали това е дало резултати при други компании от бранша.

Гъвкавост по отношение на специалистите

Компаниите, изправени пред предизвикателствата в следствие на пандемията, ще имат по-голяма полза, ако се спрат на доставчик, който предлага бързо разширяване или намаляване на екипа според нуждите на пазара. Тук е важно съответната аутсорсинг компания да дава възможност за избор на специалисти с различен профил и умения. Полезно е да се изясни нивото на експертиза и наличните ресурси, както и дали аутсорсинг компанията разполага с достатъчно квалифицирани софтуерни инженери с дългогодишен опит. Освен това, препоръчваме да анализирате възможностите на доставчика за набиране на кадри, в случай, че екипът, ангажиран с проекта, се нуждае от разширяване.

Реализирани проекти в сферата на туризма

При избора на доставчик на аутсорсинг услуги е важно да се обърне внимание на предишни реализирани проекти в съответния сектор. Обърнете внимание дали специалисти от избраната аутсорсинг компания имат ключови изяви по отношение на конференции, публикации в блогове, участия в събития и друг тип дейности, свързани с индустрията. Друг важен критерий е наличието на добри партньорства и контакти с различни представители на туристическия бранш в съответния регион. Обратната връзка от други клиенти също е ключов ориентир.

Опитът на DataArt

22% от експертите в DataArt имат опит в проекти в областта на туризма, като 60% от тях са с ниво на квалификация Senior+. Този солиден набор от специалисти позволява на компанията да предлага висококачествени услуги на своите клиенти.

  • Работата по различни проекти поддържа специалистите „в крак“ със съответните технологии и улеснява бъдещи внедрявания. DataArt предлага персонализирани решения според нужните на клиентите в туристическия бранш. 
  • Всички наши развойни центрове и офиси са в региони, даващи достъп до богат набор от експерти. Стриктният процес по набиране на кадри гарантира, че само най-висококачествените професионалисти ще се присъединят към екипа ни. Това създава перспектива да поддържаме силен инженерен потенциал за предоставяне на сложни решения в рамките на договорените срокове и бюджети. 
  • В нашето портфолио има повече от 100 проекта в областта на туризма, като работим с компании като Sabre, Amadeus, Travelport, OpenTravel, HFTP, HEDNA, HTNG, TTI и HSMAI.

Ако вече знаете каква услуга искате да внедрите, но не разполагате с ресурси или се нуждаете от допълнителен опит, за да реализирате и приоритизирате бъдещи проекти, свържете се с нас.