Ще замести ли изкуственият интелект програмистите и ще промени ли коренно пазара на труда?

19 август 2019
Ще замести ли изкуственият интелект програмистите и ще промени ли коренно пазара на труда?
Изкуственият интелект вече не е просто научна фантастика или част от сценарий за високобюджетна холивудска продукция. Днес той е навлязъл в почти всяка сфера на живота ни – медицина, образование, туризъм, финанси и очакванията са дори да се превърне във водещ фактор на пазара на труда.

Но дали това важи и за една от най-перспективните и високоплатени професии – тази на програмистите? Колко реалистично е AI да пише код и би ли могло това да се случи в обозримо бъдеще?

Не са никак малко разработчиците, които си задават този въпрос и вероятно след време тяхната основна грижа няма да бъде свързана с решаването на сложен алгоритъм в Java или .NET, а това да продължат да са конкурентоспособни на пазара на труда и да не бъдат изместени не от програмист с повече опит и познания, а от изкуствен интелект.

В проучване, проведено от Evans Data Corp, 550 разработчици на софтуер са запитани за най-тревожните аспекти на тяхната професия. 29% от тях споделят, че най-сериозните им опасения са свързани с това да не бъдат изтласкани от пазара на труда с навлизането на AI, който да е способен да извършва дейностите, за които днес програмистите получават доста добро заплащане.

Основателни ли са тези опасения?

Идеята, че програмирането ще стане дейност, извършвана изцяло от изкуствен интелект намира редица привърженици, чиито прогнози сочат, че до 2040 г. технологиите за машинно обучение и обработка на естествения език ще бъдат толкова напреднали, че ще могат да пишат надежден програмен код, на какъвто са способни съвременните разработчици. При това – процесът ще се случва много по-бързо и финансово ефективно.

В другата крайност са мненията, обединени около тезата, че човешката намеса винаги ще е водещ фактор и че компютърно създаденият програмен код крие редица рискове.

„Макар и да се очаква изкуственият интелект да намира все по-сериозно приложение на пазара на труда, не смятам, че ще станем свидетели на спад в търсенето на програмисти през следващите 20-25 години“, споделя Любомира Атанасова, HR мениджър в компанията за разработка на софтуерни решения DataArt.

 

 

 

Според нея, съвсем реалистично е след време технологиите да напреднат толкова, че да могат да изпълняват сложни задачи, но тази промяна ще повлияе на пазара на труда като цяло, не само на софтуерния бранш.

„Моето мнение е, че докато стигнем до този етап, обществото вече ще се е изправило лице в лице с една нова технологична реалност. Вероятно милиони шофьори ще бъдат заменени от автономни автомобили. Служители като куриери, банкови чиновници или брокери на недвижими имоти също ще бъдат заместени от изкуствен интелект. Така че – разработчиците ще бъдат по-слабо засегнати, тъй като все някой трябва да създава и разработва алгоритми за изкуствен интелект“, добавя Любомира Атанасова.

Възможностите на AI днес – обнадеждаващи, но далеч от реалното програмиране

През 2015 Андрей Карпати, AI директор на Tesla и PhD по компютърни науки, решава да използва циклични невронни мрежи за генериране на код. Той взима Linux изходни файлове, комбинира ги в един масивен документ (повече от 400 MB код) и обучава RNN с този код. Буквално за една нощ AI генерира свой код, включващ функции и моделиране на функции. Кодът съдържа параметри, променливи, цикли и function decorations.

Създаденият код съдържа доста грешки и съвсем не е прецизен. Карпати обаче е доволен от резултата и счита, че това е добра основа за по-нататъшно развитие. Проектът е достъпен в GitHub и използва Torch7 deep learning библиотека.

Няколко години по късно експерти от Microsoft, съвместно с изследователи от Кеймбридж, също насочват своите усилия към създаването на изкуствен интелект, който може да пише код. Техният проект се нарича DeepCoder и има способността да се учи.

DeepCoder може да напише работен код след търсене в огромна база данни с цел да направи възможно най-доброто подреждане на събраните фрагменти от кодове и да подобри ефективността му с времето. Това не означава, че AI копира код от вече съществуващ софтуер, нито пък, че търси готови решения в интернет. Такава система би могла да бъде от голяма полза за хора, които нямат опит в програмирането, но се нуждаят от софтуерно решение. Те трябва само да опишат своята програмна идея и да изчакат системата да я създаде.

Може би DeepCoder би могъл да има по-сериозно приложение в бъдеще, но към днешна дата възможностите на системата са ограничени до програми, състоящи се от пет реда код.

В такъв случай – реалистично ли е наистина AI да пише надежден код без човешка намеса?

Едва ли днес някой би могъл да каже със сигурност къде ще ни отведат технологиите и пред какви нови предизвикателства ще се изправи не само пазара на труда, но и обществото като цяло.

„Със сигурност технологиите, свързани с машинно обучение, изкуствен интелект и виртуална реалност, ще се развиват. Но тук възниква един важен въпрос, на който повечето скептици отговарят отрицателно: “Ще може ли AI да се научи как да интерпретира бизнес стойността на всяка функция, да приоритизира, да анализира, да проявява интуитивност и дори креативност?” - все неща, които са свързани с човешкия фактор“, коментира Любомира Атанасова от DataArt.

Според нея, именно тук се крие ключовият момент в това доколко AI ще се превърне във фактор на пазара на труда в софтуерния бранш - дали ще е в състояние автономно да пише код или просто ще бъде допълнителен инструмент, улесняващ работата на разработчиците.

Какви биха били предимствата, ако автономното AI програмиране стане факт?

Вероятно най-голяма полза от подобна технологична реалност би имал бизнесът, пред който ще се открият редица възможности, свързани с по-кратки срокове, спестяване на разходи и по-малко усилия, насочени към човешките ресурси.

Алгоритмите на AI не са ограничени от фактори, свързани с работен ден, работна седмица или годишен отпуск. Не е нужно да спят или да използват обедна почивка. По този начин производството на код може да се случва 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. От гледна точка на бизнеса това означава, че проектите могат да бъдат реализирани в много по-кратки срокове и на много по-ниска цена.

„В наши дни едно от най-големите предизвикателства пред компаниите, занимаващи се с разработка на софтуер, е свързано с привличането и задържането на кадри и пазарът е изключително конкурентен. Ако в бъдеще стане възможна подобна технологична реалност, конкуренцията вече ще е на съвсем различно ниво – не толкова свързано с привличането на кадри, а с достъпа до последно поколение технологии, базирани на изкуствен интелект“, смята Атанасова.

Какво може AI днес?

  • Да ви навигира по карта
  • Да ви победи на партия шах
  • Да превежда между различни езици
  • Да разпознава емоции според изражението на лицето
  • Да бъде ваш личен треньор
  • Да шофира
  • Да проверява самоличността ви по пръстов отпечатък, глас или ириса на окото
  • Да композира музика
  • Да чете по-гладко и изразително от хората

И това е само малка част от нещата, на които технологиите, базирани на AI са способни. Е, предстои да видим дали към списъка ще бъдат добавяни все по-сложни дейности и дали програмирането без човешка намеса ще е една от тях.