Ролята на големите масиви от данни в музикалния сектор

29 май 2017
Ролята на големите масиви от данни в музикалния сектор

С нарастващата популярност на дигитализацията сред потребителите големите масиви от данни се превръщат във все по-важен елемент от музикалния сектор . Въпреки че компаниите имат достъп до данни от началото на дигиталната ера, определянето на начина за извличане и използване на най-ценната информация от тях си остава до голяма степен неизследвана област.

За компаниите е сравнително лесно да съхраняват масивни каталози с песни, но даването на подходящи препоръки за музика си остава доста сложна задача. В момента компании като The Echo Nest и Gracenote правят опити да разработят комплексни методи за анализиране на изобилието от данни за слушателите, които са достъпни благодарение на платформите за стрийминг и социалните мрежи.

В последно време много от големите играчи придобиха компании за анализи в опит да използват данните по-ефективно, за да разберат какво желаят да слушат потребителите в различни ситуации от ежедневието си. Apple придоби британския стартъп Semetric, Spotify закупи The Echo Nest, а Pandora купи Next Big Sound, като всички те го направиха с цел да усъвършенстват възможностите си да проследяват активността в социалните мрежи и платформите за стрийминг и да сортират данните, за да извлекат от тях ценна информация за навиците и вкусовете на музикалните фенове.

Много експерти в сектора смятат, че ефективното използване на данни е ключът към разработването на изцяло нови методи за осигуряване на музика на потребителите с потенциал за създаване на допълнителни потоци от приходи чрез таргетирана реклама и силно персонализирани услуги за препоръчване на песни.

Няма съмнение, че в момента използването на големи масиви от данни в музикалния сектор набира скорост и привлича все повече вниманието на звукозаписните компании, рекламодателите, компаниите за стрийминг и изпълнителите. Дали основните играчи на музикалния пазар ще започнат да разработват собствени услуги от този тип, докато придобиването на фирми за анализиране на данни?

Въпреки че създаването на такива инструменти е огромно начинание, което изисква значителни ресурси, е много вероятно в недалечно бъдеще притежаването на персонализируеми показатели да се превърне в ключово конкурентно предимство. Наистина сме все още в началото на отключването на потенциала за използване на големи масиви от данни за създаване на нови потоци от приходи и усъвършенствани методи за предлагане на музика за потребителите. Макар и крайният резултат от тази тенденция в сектора да е все още неясен, изглежда, че възможностите са безкрайни, предвид факта, че новаторите разработват концепции, които може един ден да направят революция в начина на предлагане и потребление на музиката.

Нуждае ли се вашата компания от персонализирана технологична  платформа или от разработване на инструменти, които да подпомогнат извличането на информация от фрагментирани хранилища от неструктурирани и структурирани данни от различни източници като файлови системи, приложно-програмни интерфейси, стриймове, бази данни и други приложения? Свържете се с мен в LinkedIn @sbludov и можем заедно да обмислим най-добрите варианти за вас.