Предизвикателства пред пазара на труда в софтуерния бранш и начини за преодоляването им

23 август
Алексей Милър, управляващ директор в DataArt
Предизвикателства пред пазара на труда в софтуерния бранш и начини за преодоляването им
В следствие на пандемията пазарът на труда в ИТ сектора преживява безпрецедентен растеж. Технологичните компании се разширяват, а конкуренцията се увеличава.

Наемането на висококвалифицирани специалисти става все по-голямо предизвикателство, въпреки че все повече хора се насочват към професионална реализация в ИТ сектора.

Бърз преглед на пазара на труда в ИТ сектора

За да поддържа растеж една технологична компания, наемането на опитни и квалифицирани специалисти е от съществено значение.  В същото време обаче в световен мащаб се наблюдава недостиг на програмисти и дори и водещите аутсорсинг дестинации не са изключение. Към 2020 г. глобалният недостиг на кадри възлиза на 40 милиона квалифицирани специалисти по целия свят. До 2030 г. се очаква глобалният дефицит да достигне 85,2 млн.

Опитът на DataArt през последната година обаче показва, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени чрез определени стратегии. Ето някои тях:

Проблем 1: Става все по-трудно да се намерят специалисти за т. нар. „наследени“ технологични проекти

Разработчиците предпочитат да са ангажирани с модерни проекти, използвайки най-новите технологични практики. Това им помага и за по-добро професионално развитие на силно конкурентния ИТ пазар. Резултатите от нашето вътрешно проучване в DataArt потвърждават, че инженерите са по-мотивирани, ако работят по интересен и перспективен проект, подпомагаща професионалното им развитие и дори в много случаи това е по-водещ мотив от финансовия аспект.

РЕШЕНИЕТО НА DATAART:

Когато клиентът трябва да избере между надграждане на наследена система или създаване на модерно иновативно решение, важно е да се знае, че първият вариант може да включва проблеми с персонала и голямо текучество. Пазарът все повече реагира на желанието за непрекъснато развитие, където професионалистите получават заплащане на база квалификации, а не на заеманата длъжност.

Клиентите все още не разбират напълно недостатъците на наследената система в сравнение с изцяло новоизградената и не винаги осъзнават, че надграждането на по-проста и по-стара технология понякога излиза и по-скъпо. Възможното решение в този случай е пътна карта на проекта, която изяснява необходимостта от постепенен, категоричен и постоянен преход от старото към новото.

Проблем 2. Много по-трудно е да се намерят служители, желаещи да работят под строг график

Пандемията предизвика търсене на баланс между работа и личен живот, гъвкавост в работното време и мобилност. Много от кандидатите за работа категорично не биха приели оферта, ако се изисква да следват стриктен график и да са в офиса от понеделник до петък.

РЕШЕНИЕТО НА DATAART:

Компанията отдавна има решение на този въпрос, доста преди появата на пандемията. Ние винаги сме предлагали баланс между работа и личен живот, справедливо заплащане за извънреден труд, гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние. Едновременно с това политиката на предвижда 10 дни допълнителен отпуск извън полагащия се по закон и без да се изискват някакви документи. 

По отношение на мениджмънта на екипи, работещи от разстояние, пандемията ни завари добре подготвени за такъв тип промяна.

Мениджърите в DataArt отдавна знаят как да управляват, мотивират и оценяват ефективността на екипите си от дистанция. Още при създаването си DataArt назначи първия си инженер в Русия, а първият й клиент бе в САЩ, което доказва, че ние работим дистанционно от самото начало. През 2020 г. просто трябваше продължим тази практика.

Преходът към отдалечен модел на работа може да бъде плавен, ако една компания разполага с няколко процеса:

1) Култура, която поставя хората на първо място и подчертава доверието

2) Технологии и бизнес модел, позволяващи различни режими на работа със силен акцент върху дистанционното сътрудничество

3) InfoSec и Compliance са напълно готови за работа от разстояние

По време на кризата видяхме огромен скок в хакерски и фишинг атаки. Ключовият урок: никога не пренебрегвайте сигурността. Нашите препоръки за сигурност включват:

  • Инвестирайте в обучение по сигурност
  • Оценете рисковете за сигурността на информацията
  • Уверете се, че служителите използват само разрешени устройства и софтуер
  • Уверете се, че вашите механизми за комуникация и отчитане работят по предназначение
  • Обучете служителите си относно сигурността на информацията
  • Уверете се, че всички устройства, използвани в режим WFH, имат защитен механизъм за регистриране, работещ с многофакторно удостоверяване

4) мениджърите и ръководителите на екипи трябва да знаят (или да имат желание да се научат) как да управляват, оценяват ефективността и да мотивират екипите си от разстояние.

Проблем 3: Текучеството е огромно предизвикателство пред пазара на труда в ИТ сектора

Смяната на работно място от страна на софтуерните специалисти е все по-честа практика с оглед на реалностите на пазара на труда и силната конкуренция. Освен това някои от програмистите, работещи в отдалечена среда, имат трудови отношения за две или повече компании едновременно.

РЕШЕНИЕТО НА DATAART:

Текучеството в DataArt е едва 8-9%, което е далеч по-ниско равнище от средното за индустрията (15%).

Хората често напускат настоящото си работно място заради по-интересен проект, а не за повече пари. Ние в DataArt намираме решение на този проблем, като се грижим за мотивацията на служителите, даваме им възможност да променят проекти по свое желание или да работят върху това, което ги интересува най-много.

Политиката на компанията е изградена върху принципа „хората са на първо място“, което значи че взаимното уважение и равенството е водещо. Това се превръща във важен фактор, който помага на служителите да намерят баланс между работа и личен живот.

Проблем 4. Изискванията на клиентите към специалистите в аутсорсинг компаниите стават все по-завишени

Що се отнася до клиентите, те все повече изискват кандидатите за работа да отговарят на строги изисквания и да притежават допълнителни квалификации, за да покрият точно техните специфични нужди. Става по-трудно да се намерят кандидати с умения на толкова високо ниво, владеещи специфични технологии и притежаващи дългогодишен опит.

РЕШЕНИЕТО НА DATAART:

Като компания за софтуерно инженерство, ние разработваме ИТ решения – това е услугата, която предоставяме на клиентите. Нашата услуга трябва да осигурява стойност, за да постигне определени цели, полезни за клиента. От решаващо значение е очакванията на клиента и това, което можем да предоставим като услуга, да са изяснени от самото начало. Нашият подход може да изглежда краен, но ние сме склонни да избягваме проекти, които имат условия и изисквания, граничещи с невъзможното.

Заключение

ИТ специалистите ще имат все по-водеща роля в цифровата трансформация на бизнеса, което предполага, че търсенето им ще остане високо. Компаниите ще продължат да наемат програмисти, специалисти по облачни решения, DevOps инженери и др., за да въведат иновативност в бизнес процесите си. 

Ако тенденцията продължи, може да се сблъскаме с недостиг на ИТ специалисти, продължил през следващото десетилетие, че и след това. При такъв сценарий е трудно да се предвиди посоката на развитие на пазара на труда в ИТ сектора, но със сигурност споменатите стратегии са доказано работещи към настоящия момент и биха допринесли за привличането и задържането на кадри в силно конкурентната ситуация, в която се намираме.