Михаил Завилейски: „Взаимното уважение и липсата на микромениджмънт са водещи в корпоративната култура на DataArt“

23 юли 2020
Михаил Завилейски: „Взаимното уважение и липсата на микромениджмънт са водещи в корпоративната култура на DataArt“
Въпреки че пандемията от Covid-19 нанесе сериозни щети на редица бизнес сфери, DataArt уверено преминава през бурята. Компанията вече има в историята си няколко кризи и натрупаният опит ни научи как да се справяме с тях. Сега, когато DataArt навършва 23 години от основаването си, Михаил Завилейски, един от най-опитните хора в компанията, разказва повече за това какво е залегнало в корпоративната култура и принципите на работа, към които DataArt се придържа.

Михаил Завилейски е директор «Организационно развитие» в DataArt и член на борда на директорите в компанията.

Той има водеща роля по отношение на глобалната експанзия на DataArt, ръководейки операциите във всички 12 развойни центрове в Централна и Източна Европа и Южна Америка. Основните му отговорности включват управление на човешките ресурси, управление на риска и развитие на бизнеса. Михаил е основоположника на действащата в компанията «екосистема на знанието», която цели да наложи ефективни политики при работата с подизпълнители и образователни институции.

Какво е залегнало в основата на DataArt като компания?

— Още от основаването си DataArt се стреми да наложи човешкия фактор като основна ценност. Приемането на такъв подход и поставянето на хората на първо е водещ принцип за всяко стратегическо и тактическо решение, което вземаме. Винаги сме вярвали, че компанията трябва да работи по този начин и да дава приоритет на интересите на служителите, сътрудничеството и колективното вземане на решения. Разбира се, сблъсквали сме се и със скептицизъм на моменти. Но за всичките тези 23 години доказахме, че моделът ни е устойчив и успешен.

Как се стигна до създаването на клиентски ориентирана компания?

DataArt е компания, която от самото си създаване е ориентирана към клиентите, партньорите и служителите си, а не фокусирана върху топ мениджмънта. Целта винаги е била да сме в много добри отношения със своите партньори. В крайна сметка именно клиентите определят посоката на работата на инженерите, а те от своя страна разработват нови и качествени софтуерни системи. В DataArt микромениджмънтът никога не се е толерирал, защото води до фалшиво усещане за контрол. Ето защо управлението се фокусира върху контрола на важни бизнес функции, каквито са финансите, например. Този либерален подход позволява на разработчиците да се съсредоточат върху това, което правят най-добре — да предоставят качествени продукти за клиентите ни.

zav img

Разкажете повече за корпоративната култура на DataArt. Какво точно включва тя?

— Корпоративна култура на компанията се основава на нещо много просто. Заповедите и забраните не са присъщи за DataArt. Има само две неща, които не се толерират: агресия или безотговорност. DataArt нараства с 20%-30% годишно и непрекъснато посрещаме нови колеги. Всеки професионалист носи своя история, личен стил и културни традиции, ето защо взаимното уважение и толерантност са много важни.

DataArt работи на принципа на доверието, не налагаме набор от строги правила. Обичам да цитирам мотото, което бе наложено от Google: «Не бъди зъл.» Ние се гордеем с нашата международна и мултикултурна работна среда и приемаме съответните културни различия. Именно затова създадохме атмосфера, в която толерантността е основополагаща.

zav img

Какво е типично за работата в DataArt и какво мотивира хората в екипа?

— Основателите на DataArt, които създават компанията преди 23 години, са интелигентни и независими. Именно това определя и политиката на компанията оттам насетне. Осъзнаваме, че е необходимо всички да имат своя гледна точка, но да следват една обща посока. Екипът ни е силно фокусиран върху върховите постижения и иновациите, така че добрите идеи винаги са добре дошли.

Всеки служител, независимо от позицията си в компанията, има право да изрази собствено мнение. Всички средства за комуникация са открити и прозрачни. По този начин хората могат да работят по проектите, които са най-удачни спрямо техните интереси и компетенции. Ако някой не се чувства комфортно в даден проект, има свободата да се премести в друг. Този тип гъвкавост разкрива потенциала у хората и е ключов за DataArt.

Има ли стриктна йерархия в компанията?

— Корпоративната ни културата, изградена на принципа на взаимно доверие, насърчава плоската организационна структура. Независимостта и креативността се развиват само когато няма множество управленски слоеве и стриктна йерархия. Повечето от нашите колеги са т. нар. «Delivery managers» и работят с клиенти, но същевременно са и инженери. Всеки акаунт има своя собствена структура, процес и състав — Agile или SCRUM екипи. Нашият клиентски-ориентиран подход включва това, че екипите, работещи по даден проект, са структурирани по начин, който най-добре да отговаря на нуждите на клиента.

Бизнесът на DataArt е организиран в подразделения (практики) в зависимост от сферата на дейност (финансова, IoT, здравеопазване, туризъм и т.н.). Всяка от тях има своя собствена култура, като някои имат по-строга йерархия от други, но всички са подчинени на общата идея за плоскост в структурата. Опитът ни показва, че винаги, когато в група се появява абсолютен лидер, този човек често не е добре приет.

Също така търсим начини за улесняване на споделянето на знания. Специалистите ни имат възможност да работят в различни проекти, да трупат знания в различни сфери и да търсят помощ, когато е необходимо. Вътре в самата компания имаме т. нар. «guilds» — професионални общности, които обединяват служителите въз основа на техните професионални интереси.

zav img

Кое е нещото, на което се базира успехът на DataArt?

— Бих казал, че успехът се дължи на личните качества и таланта на всеки човек от екипа. Умението, с което всеки инженер допринася, е от изключително значение за постигането на крайните резултати. Хората мислят по специфичен начин. Чрез комбинацията на тези умения, знания и гледни точки се постига наистина много. Ето защо намирам твърденията, че AI скоро ще ни замести, за преувеличени.

Вярвам, че всеки един човек е интелигентен по свой собствен начин и трябва да му се даде самостоятелност и независимост. В противен случай хората губят мотивация, когато тяхната самостоятелност е нарушена. Именно затова при нас в DataArt микромениджмънтът не се толерира и се счита за враг на продуктивността.

Как виждате развитието на компанията оттук нататък от гледна точка на корпоративната култура?

— Искаме колегите ни да останат с нас в дългосрочен план и инвестираме много в грижата за тяхната гъвкавост и независимост. Професионалистите трябва да бъдат предизвикани и само чрез растеж можем да предложим възможности за кариерно развитие. Екипът ни ще продължи да се увеличава, като същевременно ще продължим да поддържаме вече наложената корпоративна културата, защото именно тя превърна DataArt в различна и специална компания, каквато е в днес.