Какво е бъдещето на "Интернет на нещата"?

Какво е бъдещето на "Интернет на нещата"?
Интернет на нещата (IoT) вече променя живота ни в много аспекти – от трансформирането на голям брой бизнес дейности до начина, по който шофираме и управляваме домовете си. Глобалната технологична компания DataArt публикува своите прогнози, свързани с IoT сектора и това как „Интернет на нещата“ ще промени живота в съвсем обозримо бъдеще.

Очаква се до края на 2025 г. да съществуват приблизително 70 милиарда IoT устройства, което значи, че все още сме в самото начало на промените, които тази технология ще донесе в живота ни.

Машинно обучение и изчисления с edge устройства

Устройствата днес се развиват с голяма скорост, за да могат да бъдат достатъчно мощни и да работят с всеобхватни операционни системи и сложни алгоритми. Концепцията за edge изчисленията касае факта, че част от работата се случва в края на мрежата, където Интернет на нещата свързва физическия свят с облака, а това включва много повече от изчисления и обработка на данни в самите IoT устройства.

Фундаментален аспект на тази концепция е силното и непрекъснато взаимодействие между Интернет на нещата и облака, което обединява света на изчисленията и физическия свят.

Следващата вълна от разработки на пестящи ресурси алгоритми за машинно обучение ще развият потенциала на edge устройствата, се казва в прогнозния доклад на DataArt. Благодарение на способността си да увеличават поверителността и да редуцират забавянията, се очаква edge изчисленията да се развиват с голяма скорост през настоящата година.

По-добро интегриране на блокчейн технологията в Интернет на нещата

Въпреки че в много отношения блокчейн остава в периферията, се очаква през 2018 г. технологията да намери повсеместно приложение поради нарастващата интеграция в IoT, смятат експертите от DataArt. Безспорно „големите данни“ все повече нарастват като обем, а блокчейн има потенциала да развие способността на Интернет на нещата и да помогне на компаниите да таргетират клиентите си по-ефективно и по-прецизно.

Всички системи на взаимосвързани устройства могат да ползват блокчейн по ефективен и сигурен начин, за да организират, съхраняват и споделят потоци от данни. През идната година се очаква тази технология да изиграе основна роля в множество индустрии в различни географски райони и следователно блокчейн би могъл да се превърне в една от най-големите иновации на 2018 г.

Все повече усилия по отношение на сигурността

С разрастването на интернет базираните технологии и напредъка на Интернет на нещата, предизвикателствата пред сигурността ще стават все по-големи. Хакерите ще предизвикват все по-високи нива на тревога за експертите по сигурността, тъй като все повече устройства ще са свързани помежду си.

Растежът на индустриалния IoT ще увеличи възможността за уязвимости в глобалните инфраструктурни системи и по този начин ще постави нови предизвикателства за експертите по мрежова сигурност, които ще насочват усилията си, за да предотвратят зловредни атаки за бизнеса, институциите и хората.