Емоционалната интелигентност на екипа като двигател на дигиталната трансформация

18 август
Автор: Олег Капустин, Solution Architect в DataArt
Емоционалната интелигентност на екипа като двигател на дигиталната трансформация
"Дигитална трансформация" и "Емоционална интелигентност" вероятно звучат странно в едно изречение, особено с оглед на факта, че според общия стереотип, в ИТ сферата емоциите не са водещ фактор и не би следвало да влияят на производителността. Но моят 20-годишен опит като Solution Architect доказва точно обратното: успехът на проектите зависи именно от емоционалните фактори и по-конкретно - от емоционалната интелигентност в екипа.

Проектите за дигитална трансформация се нуждаят от високи технологии и твърдо установени процеси . Но нито едно от тези неща не може да се реализира без хора. Емоционалната интелигентност променя начина, по хората в екипа прецизират основните технологии и процеси, върху това как преговарят и споделят притесненията си както на индивидуално, така и на екипно ниво.

В DataArt се придържаме към принципа „Хората са на първо място“. Именно затова се грижим за създаването на положителна работна среда както в компанията, така и при комуникацията с клиентите. С времето се доказа, че високата емоционална интелигентност в екипа е крайъгълен камък за успешна дигитална трансформация.

Какво е екипна емоционална интелигентност?

Терминът „емоционална интелигентност“ (EI) или „емоционален коефициент“ (EQ) е въведен от Даниел Голман през 90-те години, за да опише способността на човек да наблюдава, различава и маркира различни емоции. За разлика от коефициента на интелигентност (IQ), емоционалната интелигентност може да се развива през целия живот въз основа на пет елемента: самосъзнание, самоконтрол, мотивация, съпричастност и социални умения.

Екипната емоционалната интелигентност може постоянно да се подобрява, но този процес е по-сложен, защото екипите взаимодействат и управляват отношенията на много нива - нагоре, надолу, навътре, настрани. За да се разработи екипно EQ, персоналът трябва редовно да търси обратна връзка от вътрешната и външната среда на организацията. Освен това, трябва да се вземат предвид начините, по които емоциите влияят върху работната среда.

Emotional intel

В съвременния свят, в който компаниите се стремят към успех на целия екип, а не на отделни личности, емоционалната интелигентност придобива ново измерение.

Работа с екипна емоционална интелигентност за преодоляване на рисковете при дигитална трансформация

Стратегическите проекти, които позволяват внедряването на нови цифрови възможности, винаги трансформират една компания.  Тази промяна е свързана с редица позитиви, но и със страха от неизвестното, което представлява заплаха за успеха на проекта. Именно тук идва ролята на емоционалната интелигентност – колкото по-високо е нивото й в екипа, толкова е по-голям шансът за справяне със стреса от нововъведенията.

Някои от хората, участващи в проекта за трансформация, могат да демонстрират съпротива срещу промяната, защото се страхуват от загуба на власт или позиции. Други може да не разбират обосновката за трансформацията или да не са склонни да променят обичайния си начин на работа. Понякога персоналът може да приеме, че промяната е необходима, но да се противопостави на емоционално ниво.

Отрицателните емоции, с които не се работи правилно, могат да се засилят с течение на времето и да представляват сериозен риск за безпристрастното вземане на решения и прогнозираната времевата линия на трансформацията. В резултат на това креативността и производителността на персонала се понижават и дори могат да достигнат до тотално бездействие или саботиране на проекта.

Най-добри практики за управление и подобряване на екипната емоционална интелигентност

Като доставчик на персонализирани софтуерни решения и консултантски услуги, ние от DataArt често сме ангажирани с реализация на проекти за други компании. Това често е предизвикателство, особено ако хората, с които работим, не са положително настроени към промените. С течение на времето успяхме да изградим стратегии за справяне с тези ситуации, които включват следните принципи:

1. Винаги поставяйте хората на първо място

Проектите за данни и дигитална трансформация често са свързани със сериозни, но неизказани предизвикателства и притеснения от страна на хората в екипа. Признаването и оценяването на личностите в екипа и техните професионални качества е ключов момент за преодоляване на този проблем.

Реализацията на проекта зависи както от техническото решение, така и от човешкия фактор. Понякога заинтересованите страни се притесняват от предстоящите организационни промени, тъй като не разбират защо е необходима промяната. Най-важната задача за мениджъра е да разбере причината за недоверието и неяснотата, отчитайки чисто човешките психологически фактори.

2. Бъдете промяната, която искате да видите

Личният пример е много важен. Един добър мениджър трябва да умее да насърчава членове на екипа да споделят мнението си открито и с уважение към останалите, като самият той прави същото.

Опитът ни в DataArt показва, че екипна среда, отворена за комуникация и отнасяща се с уважение към емоциите на останалите, води до по-висока продуктивност. Хората реагират положително и конструктивно, когато член на екипа сподели как се чувства и не позволи на емоционално неудобните ситуации да попречат на напредъка на проекта. Това е един от признаците на високо ниво на екипна емоционална интелигентност.

3. Комуникация, комуникация, комуникация

Както изграждането на софтуерен продукт, така и изпълнението на проект за дигитална трансформация е колективна дейност. А когато става дума за работа в екип, комуникацията винаги е на първо място. Говоренето „на един език“ е повече от съществено, за да могат да се споделят притесненията и различните гледни точки, без това да се счита за нещо негативно. 

Отделянето на достатъчно време за комуникация, особено в ранните етапи на проекта, в крайна сметка се изплаща. Ако някой се фокусира върху проблем, който не разбира по време на среща, отделете допълнително време за обсъждането му или насрочете отделна среща, за да изясните подробностите. Всички негативни емоции в хода на един проект трябва да бъдат съобщени веднага, щом се появят, преди конфликтът да ескалира.

Колкото и клиширано да звучи това, отворената комуникация насърчава взаимоотношенията на взаимно доверие и повишава производителността.

4. Наблюдавайте и интерпретирайте емоционалните сигнали

Съобщенията, предадени писмено или устно, са важни, но също така от ключово значение са и невербалните сигнали. Винаги слушайте внимателно тона на участниците в проекта, когато говорят за промените и детайлите. Наблюдавайте как се държат те по време на преговорите, независимо дали се чувстват вдъхновени или разочаровани, отегчени или объркани, всички тези неща често се изразяват чрез невербални средства.

Тъй като DataArt е глобална компания и провежда срещите с екипите и клиентите си онлайн, забелязването и интерпретирането на невербални сигнали често е трудно, но не и невъзможно. Видеоразговорите са по-трудни за анализиране в сравнение с личната комуникация, но те все пак позволяват на мениджъра да улови изражението на лицето, позицията на тялото и други невербални емоционални сигнали.

5. Дайте време на членовете на екипа да приемат промяната

Хората приемат промените със свое собствено темпо. От съществено значение е да се  даде възможност на всеки участник в проекта да разбере промените в резултат на дигиталната трансформация и да се адаптира към тях. Тези периоди варират в зависимост от конкретния човек, компанията и проекта. Например, според опита на DataArt, на всички заинтересовани страни в една компания е необходимо между половин година до година и половина за цялостно приемане на избрана стратегия за управление на данни или всяка друга голяма трансформация на данни.

Понякога темпото на налагане на промени може умишлено да се забави (ако не е в разрез с крайните срокове за проекта), което да даде време на ключовите членове на екипа да приемат и подкрепят съответните промени.