DataArt се присъедини към проекта Telecom Infra (TIP) за разработване на телекомуникационна инфраструктура от ново поколение

28 юни 2017
DataArt се присъедини към проекта Telecom Infra (TIP) за разработване на телекомуникационна инфраструктура от ново поколение
DataArt обяви, че се присъединява към проекта Telecom Infra (TIP). Инициативата цели да преосмисли традиционния подход за изграждане и внедряване на телекомуникационни мрежови инфраструктури.

Стартът е даден през 2016 г. съвместно с Facebook, Intel, Nokia, SK Telecom и Deutsche Telekom. ТIP се управлява от членовете на проекта, в т.ч. оператори, доставчици на инфраструктура и системни интегратори. Проектът обхваща три стратегически области – достъп, пренос, ядро и мениджмънт. Всяка мрежа е съставена от работни групи, занимаващи се с наболелите проблеми и нужди на индустрията, като например свързване на части от населението без достъп до комуникации или подпомагане развитието на най-значимите нови технологии като например 5G, които тепърва ще проправят път за по-добра свързаност и висококачествени услуги. Спецификациите и разработките за TIP се осигуряват от различните работни групи.

DataArt се присъедини към работната група на Greenfield Telecom Networks в мрежата „Ядро и мениджмънт“, оглавявана от Субу Субраманян от Facebook и Райнер Шацмайр от Deutsche Telekom. Целта на групата е да предостави решения за справяне с непрекъснато нарастващия обем на трафика в мрежите и разширяване на техния икономически осъществим обхват. Това включва разработване на решения за ефективно предаване на пакети, управление на трафика и оперативни рамки в постоянно променящата се инфраструктура.

Екипът на DataArt, който се занимава с проекта, се концентрира преди всичко върху мрежова функционална виртуализация и софтуерно конфигурируеми мрежи (NFV/SDN).

„Развълнувани сме от присъединяването към работната група на Greenfield Telecom Networks в рамките на Telecom Infra и с нетърпение очакваме да разработим решения за предизвикателствата, свързани с изключително високите нива на трафик, с които трябва да се справят операторите в телекомуникационните мрежи“, съобщи Майкъл Лазар, VP Telecom, DataArt.

За проекта Telecom Infra (TIP)

Проектът Telecom Infra (TIP) е инженерна инициатива, управлявана от оператори, доставчици на инфраструктура, системни интегратори и други технологични компании, целящи да преосмислят традиционния подход за изграждане и разработване на телекомуникационна мрежова инфраструктура.

Прочетете повече за проекта Telecom Infra – https://telecominfraproject.com/