DataArt се присъедини към FIX Trading Community

10 май 2017
DataArt се присъедини към FIX Trading Community

Лондон, Великобритания 20 април 2017 г. – Международната консултантска компания в областта на технологиите DataArt съобщи, че се е присъединила към FIX Trading Community, орган за стандартизация с нестопанска цел, насочен към нуждите на световната финансова търговия.

Този орган, чието име означава Търговска общност за обмен на финансова информация (FIX®), е основан в подкрепа на FIX протокола – безплатен и отворен стандарт за обмен на съобщения, който се използва от борси, инвестиционни банки, взаимни фондове, брокерски къщи, платформи за трансакции с фиксиран доход, както и платформи за извънборсова търговия (OTC). FIX протоколът се използва за приблизително 90% от световната търговия, което включва милиони дневни трансакции на стойност милиарди долари. Той също играе роля и в следтърговски дейности от типа на заявки и потвърждения.

DataArt притежава 20-годишен експертен опит в разработката на системи, натрупан от проекти за клиенти, използващи FIX протокола. Консултантската компания се присъединява към FIX Trading Community, за да даде тласък на бизнес и техническия дискурс, както и да допринесе за развитието на протокола в динамично променящата се регулаторна и технологична среда. Екипът на DataArt ще се включи в работни групи и ще вземе участие в конференциите на FIX Trading Community. Особен интерес за компанията представляват работните групи за дигиталните валути и блокчейн. В тази сфера консултантската компания предвижда синергия със собствените ѝ инициативи за блокчейн и настоящи проекти във връзка с дистрибутирания регистър.

Тоби Брайънс, главен консултант в подразделение „Финанси“, сподели: „За нас е изключителна възможност да бъдем членове на тази уникална по рода си платформа за професионално взаимодействие и обмен. Много сме развълнувани, че се присъединяваме към работните групи и комисиите, ангажирани с дигиталните валути и блокчейн, алгоритмична и автоматизирана търговия, киберсигурност, управление на риска, както и Директивата относно пазарите на финансови инструменти II (MiFID II).“

Сергей Харченко, оглавяващ секция „Търговски инициативи“ в подразделение „Финанси“, сподели: „Имаме редица инициативи, чрез които непрекъснато трупаме опит в сферите на търговията, блокчейн, дигитализацията и управлението на данни. В рамките на тези инициативи експертите в областта получават възможност да обсъдят и изследват промените в бизнеса и технологиите, да развиват нови идеи и да ги споделят с нашите клиенти и колеги. Нетърпелив съм да видя как нашето сътрудничество с експертите от FIX Trading Community ще спомогне заедно да начертаем бъдещето на търговията.”

За FIX Trading Community

FIX Trading Community е орган за стандартизация с нестопанска цел, насочен към нуждите на световната финансова търговия. Организацията е независима и безпристрастна, а дейността ѝ е посветена на разрешаване на реалните регулаторни и бизнес проблеми, засягащи търговията с мултиактиви на световните пазари чрез стандартизация, осигуряване на оперативна ефективност, повишаване на прозрачността и намаляване на разходите и рисковете за всички участници на финансовите пазари. Дейностите на FIX Trading Community се фокусират върху непрекъснатото разработване и популяризиране на семейството стандарти FIX, включващо основния език на FIX протокола, който изцяло промени търговската среда и успешно се превърна в основен начин за комуникация в света на търговията. Посетете www.fixtradingcommunity.org за повече информация.