7 безплатни онлайн курса, свързани с поверителността и защитата на данните

19 февруари
7 безплатни онлайн курса, свързани с поверителността и защитата на данните
Като част от инициативата “Privacy Weeks” на DataArt, ви представяме още един списък с курсове, този път посветени на поверителността на данните и тяхната защита. Курсовете се предлагат от IBM и от някои водещи  университети в САЩ, Шотландия и Австралия. Те биха били от полза за всеки, който иска да знае как да защити личната си информация или пък има желание да се развива професионално в тази материя. 

Добрата новина е, че курсовете са безплатни, като някои от тях дори предлагат безплатен сертификат, който може да бъде добавен към автобиографията ви в LinkedIn.

1. Data Privacy Fundamentals от Northeastern University

Продължителност: 9 часа

Сертификат: безплатен, ако завършите курса за 7 дни

Този курс цели да запознае по-широката аудитория с темата за поверителността на данните и да помогне на всеки участник да разбере как сигурността на информацията се е превърнала в първостепенна грижа за публични и частни организации. По време на курса ще чуете съвети от правни и технически експерти, които ежедневно срещат проблеми с поверителността на данните. 

Курсът се спира на теориите за поверителността на данните, както и поверителността на данните в контекста на социалните медии и изкуствения интелект. Също така ще ви бъдат представени проблемите в тази област по отношение на журналистиката и новите технологии, свързани с разпознаването на лица и биометричните данни.

2. Data Privacy for Information Architecture от IBM

Продължителност: 10 часа

Сертификат: безплатен, ако завършите курса за 7 дни

Поверителността на данните контролира начина, по който информацията се събира, използва, споделя и унищожава в съответствие с политиките или съответните закони и разпоредби. В този курс ще придобиете разбиране за това какво представлява поверителността на данните и как да идентифицирате и разберете типичните механизми за защита, които една организация може да използва. Ще придобиете опит в множество модели и практики за защита на информацията и ще научите как да ги приоритизирате. Методът IBM DataFirst ще бъде в основата на дискусията.

3. Digital Footprint от Университета в Единбург

Продължителност: 9 часа

Сертификат: безплатен, ако завършите курса за 7 дни

Ако ви потърсят в Google, какво ще открият за вас? Докато се движим из онлайн света, ние оставяме следи от нашата дейност: акаунти в социалните медии, маркирани изображения, професионални присъствия, текст, но също така и много други данни, които не винаги осъзнаваме, че оставяме след себе си. В този курс ще чуете редица експерти и ще имате възможност да изследвате и да размишлявате върху собствените си онлайн следи, за да разберете защо вашият дигитален отпечатък е важен. До края на курса трябва да сте подготвени да докажете, че вашият цифров отпечатък работи за вас, независимо дали искате да бъдете по-неоткриваеми онлайн или пък търсите начин да създадете по-ефективно и въздействащо присъствие.

4. Wiretaps to Big Data: Privacy and Surveillance
in the Age of Interconnection  от университета Корнел

Продължителност: 9 седмици, 3-4 часа на седмица

Сертификат: $ 49

Как мобилните технологии позволяват масово наблюдение? Какви са правата на потребителите срещу такъв тип наблюдение? Знаете ли, че метаданните, събрани от мобилната мрежа, говорят много за нейните потребители? В този курс ще се запознаете с всички тези въпроси, докато изучавате свързани проблеми при WiFi и интернет наблюдението. Темите в курса са насочени към пресечната точка на мрежовите технологии, правото и социологията, и ще са от полза на всеки, който се интересува от техническите, политическите и моралните въпроси, присъщи на използването на информационните технологии.

Ще научите:

  • Основната функция на мобилните мрежи, WiFi и други мрежови технологии.
  • Видове криптография, използвани за защита на жични и безжични мрежи.
  • Еволюцията на правата за неприкосновеност на личния живот и въздействието на технологиите за събиране на лични данни върху лица, корпорации, пазари и общества.
  • Съвременни решения / закони за наблюдение и сигурност.
  • Как да приложим етично мислене и преценка към широк спектър от ситуации за поверителност и наблюдение.

5. Cybersecurity Compliance
and System Administration от IBM

Продължителност: 4 седмици, 3-4 часа на седмица

Сертификат: $149

В този курс ще чуете експертни съвети от специалисти по киберсигурност на IBM, които ще споделят своя опит, придобит в някои от най-големите световни организации. Знанията от курса са от решаващо значение за всяка дейност в сферата на киберсигурността, към която бихте искали да се насочите или да приложите в бизнеса.

Ще научите:

  • Основни команди за администриране на потребители и сървъри, що се отнася до информационната сигурност.
  • Основните изисквания за поверителност и защита на данните, свързани с GDPR.
  • Концепциите за endpoint security and patch management.
  • Основната роля на криптографията и криптирането.

6. Artificial Intelligence Privacy and Convenience  от LearnQuest

Продължителност: 6 часа

Сертификат: безплатен, ако завършите курса за 7 дни

В този курс ще бъдат разгледани основни концепции, свързани със сигурността и поверителността на проектите за машинно обучение и как да защитите потребителите от злоупотреба с техните данни, като същевременно създавате полезни модели за прогнозиране. Ще получите отговори на големи въпроси за това как фирмите прилагат алгоритми и как това влияе на поверителността и прозрачността.

7. Cybersecurity and Privacy in the IoT от университета Къртин

Продължителност: 5 седмици, 4–6 часа на седмица

Сертификат: $ 199

Тъй като ролята на Интернет на нещата (IoT) продължава да нараства, ще се увеличава и и броят на проблемите, свързани с поверителността и сигурността. Ако искате да се развивате в тази област, от съществено значение е да разберете потенциалните рискове за сигурността и как най-лесно да ги намалите. В този курс ще научите повече за уязвимостите в IoT среда, какви са организационните рискове, породени от IoT мрежите, кои са заплахите при “умните” устройствата, както и какви са социалните и търговски последици, които IoT носи за обществото.