6 прогнози, свързани с пазара на труда в ИТ сектора

6 прогнози, свързани с пазара на труда в ИТ сектора
Как кризата с Covid-19 ще се отрази на пазара на труда в ИТ сектора?

Ситуацията около пандемията с Коронавирус засегна целия свят и неминуемо се отразява на почти всеки аспект от нашия живот, както в личен, така и в професионален план. Особеното в случая е, че промяната за някои бизнес сфери се оказа драстична и ненадейна, поставяйки на изпитание работодатели и служители. Какви обаче са перспективите пред сектора на информационните технологии и как ще се отрази кризата, породена от Covid-19, на пазара на труда там?

Мартин Антонов, ИТ бизнес анализатор с дългогодишен опит, работещ за глобалната технологична компания DataArt, споделя повече по темата, като посочва кои са факторите, които ще повлияят най-силно по отношение на наемането на ИТ специалисти, как ще се развива пазарът на кадри и какъв е потенциалът на сектора на информационните технологии за възстановяване и развитие. Ето и кои според него ще са основните тенденции, на които предстои да станем свидетели:

1. Търсенето и предлагането на ИТ специалисти ще достигнат ситуация на равновесие

Една от особеностите на настоящата криза е, че тя рязко промени търсенето и предлагането на пазара на труда в много сектори, в това число и в ИТ сферата. През последните няколко години се наблюдаваше ситуация на недостиг на кадри поради огромното търсене на специалисти от страна на ИТ компаниите, които бяха принудени да работят в условия на силно конкурентен пазар, коментира Мартин Антонов.

„Опитът от Световната икономическа криза през 2007-2009 г. показва, че колкото и негативи да носят подобни кризисни ситуации, те всъщност имат и позитивен ефект върху пазара, особено ако е изтощен. Преди появата на Covid-19 ИТ компаниите трудно наемаха специалисти, понякога на цената на редица компромиси като липса на достатъчно професионален опит или пък заплащане доста над пазарното. В следствие на кризата обаче е силно вероятно да станем свидетели на по-голям баланс между търсене и предлагане не само в България, но и в глобален план, тъй като броят на свободните позиции бележи драстичен спад, което от друга страна ще даде известни предимства на компаниите, които все още търсят кадри“, смята Антонов.

2. Спад в търсенето на начинаещи специалисти и промяна в бизнес стратегиите

При постигането на равновесие на пазара на труда е твърде вероятно да намалее търсенето на начинаещи специалисти, а компаниите да се стремят да задържат по-опитни такива, особено в софтуерния бранш. Според Мартин Антонов, това ще бъде продиктувано от промяната в стратегиите на компаниите. „В период на пазарен пик, който се среща обикновено преди рецесия или криза, водещ фактор е така нареченият time-to-market подход – колкото по-бързо се излезе на пазара, толкова по-голям е шансът за получаване на дял от този пазар. По време на рецесия обаче компаниите се стремят да запазят дейността и клиентите си, като за целта е необходимо да станат по-продуктивни и ефективни в управлението на ресурсите. Силната конкуренция в борбата за клиенти ще принуди ИТ компаниите да повишат качеството и да понижат цените, което би могло да се постигне единствено с по ефективно управление на човешките ресурси и по-добра продуктивност“, допълва той.

3. Аутсорсинг компаниите ще имат известно предимство пред продуктовите по отношение на възможността да запазят екипите си

По време на криза оцеляват най-адаптивните и подготвени компании, а разпределянето на риска е начин за постигане на гъвкавост и устойчивост. Според бизнес анализатора от DataArt именно това дава известно предимство на аутсорсинг компаниите пред продуктовите при сходни други показатели като брой служители, приходи, разходи, експертиза и т.н. „Една продуктова компания е силно зависима от определен пазарен сегмент, освен в редки изключения, когато има широко портфолио от продукти. Аутсорсинг компаниите, от своя страна, в много случаи притежават експертиза в различни сфери и диверсификация на клиентското портфолио. Разбира се, не са малко продуктовите компании, които биха имали огромно предимство в ситуации като днешната, например такива, ориентирани към онлайн обученията, комуникациите, електронните магазини, интернет доставчици, хостинг услуги и т.н. Но други, опериращи в сфери, които в момента на са в застой, са силно засегнати“.

4. Миграция на висококвалифицирани кадри – трудните избори пред по-малките компании

За съжаление, кризата ще постави по-малките компании пред труден избор – например, дали да задържат висококвалифицираните специалисти и да освободят няколко начинаещи такива, или обратното - да задържат няколко по-неопитни за сметка на един висококвалифициран служител. „На пръв поглед решението изглежда лесно, но всъщност всички сме били свидетели на това как даден експерт, натоварен с много задачи и отговорности, показва спад в продуктивността и мотивацията, което маже да доведе до напускане на съответната компания и избор на друга. В този контекст висококвалифицираните кадри не биха останали без професионални възможности, но се очаква по-честа смяна на работното място или миграция от една сфера в друга“, смята Мартин Антонов.

Машинното обучение, изкуственият интелект и виртуалната реалност са все направления, в които развитието продължава. Това означава, че макар и с различни темпове, търсенето на висококвалифицирани инженери с дългогодишен опит ще продължава да е факт.

5. Ситуацията ще се превърне в мотив ИТ компаниите да подобрят инфраструктурата си и да променят фирмената си политика

Компаниите в ИТ сектора като цяло бяха сред най-подготвените да посрещнат криза от подобен тип, тъй като за много от тях, особено тези, занимаващи се със софтуерна разработка, работата от разстояние е лесно постижима и не е повод за нарушаване на работния ритъм. „В същото време обаче някои компании се оказаха по-подготвени от други с това, че разполагаха с вече готова инфраструктура, позволяваща дистанционна работа по отношение на отчитане, комуникация, информационна сигурност, ясни процедури. В този смисъл, извънредната ситуация с Covid-19 ще се превърне в ускорител на подобни процеси за в бъдеще и много от бизнесите ще направят повече инвестиции в посока на вътрешната инфраструктура, гъвкавост, сигурност на данни и т.н.“, допълва бизнес анализаторът от DataArt.

По думите му, комуникацията между отдалечените екипи в ситуация като сегашната, изисква нови подходи, свързани с мотивацията и ефективно взаимодействие, както и развиването на личностни качества като управление на времето, проактивност, високо ниво на комуникационни умения. Всичко това води и до налагане на различен тип фирмена политика, лишена от микромениджмънт, по-голяма свобода и делегиране на отговорности.

6. Кризата ще се превърне във възможност за адаптивните и иновативни компании

Новите предизвикателства се превръщат и в нови възможности за по-инициативните и адаптивни ИТ компании. Социалната изолация отпада в много държави, но тенденцията за дистанционни дейности ще продължи и след това като практика в редица сектори, които вече се увериха, че подобни механизми работят и спестяват разходи и време. Тук се включват широк спектър от услуги, обществени и частни, като обучение, онлайн събития, онлайн разплащания, банкиране, административни дейности и т.н., коментира Мартин Антонов.

„Ако погледнем назад във времето, ще видим, че именно в такива периоди се появяват някои от най-успешните бизнеси, превърнали се в глобални лидери. Няколко примера от имотната криза през 2007-2009 г. са WhatsApp, Uber, Slack, Instagram и т.н. Появата им е отговор на нарастващото търсене на дадени решения по време или непосредствено след рецесията“, допълва той.

По думите му, това предопределя и евентуално нарастване при търсенето на конкретни специалисти или преквалифицирането им към други направления. В този смисъл е възможно да станем свидетели на увеличено наемане на UX специалисти, site reliability инженери, DevOps специалисти, бизнес анализатори, специалисти по дигитализация и онлайн маркетинг, ИТ бизнес консултанти и др.