IoT

Технологията за обмяна на инфорация между машини се използват широко в системи за сигурност, общественото здраве, промишленост, енергетика, жилища и комуналните услуги.

"IoT" дава възможност за автоматизиране на много аспекти на живота — в момента изграждането на ИН-решенията може да струва малко. Затова DataArt разработи своя собствена платформа с отворен код DeviceHive, чрез която може да се създаде мрежа от интелигентни устройства - от кафе машина до промишлен термостат — в един много кратък период от време. В областта на Интернет на нещата дружеството осъществява не само проекти на клиенти, но също така се занимава с изследвания в собствените си лаборатории.

"DataArt and DeviceHive are essential parts of wot.io’s data service exchange™ for connected device platforms which is a game changer for companies accelerating time to market of IoT/M2M solutions."

Tom Gilley

CTO and Founder

Разглеждане DataArt промишленост

DeviceHive

DeviceHive

Интернет на нещата - област, в която не може да се мине без бързо създаване на прототипи. Ето защо, ние разработихме собствен софтуер IoT/ M2M-платформа с отворен код, което ни позволява бързо да се проверят в практиката всякакви свежи идеи.

Решения за данни и анализи

Решения за данни и анализи

Ние променихме подхода към анализа и визуализацията на данни - от големи и жизненоважни системи се изисква постоянна непрекъсната работа въз основа на цялата входяща информация, а в момента тя постъпва в огромен обем. DataArt работи с водещи компании и общности, които поддържат решения с отворен код и да ги адаптират към нуждите на клиентите.

Вградени системи

Вградени системи

Ние създаваме прототипи, оценяваме работата и разработваме системи за управление на устройствата с помощта на най-новите инструменти и стандарти.

Пътешествия, хотели и интернет на нещата

Пътешествия, хотели и интернет на нещата

Ние изграждаме модели за управление на основата на интернет на нещата за основните механични системи на хотелите: климатичните, асансьори и термостати, системи за отопление, подгряване на вода и пожарогасене.