Software Quality Assurance: Integrate QA without slowing down release cycles

20 май

понеделник, 19:30

безплатно

София,
бул. „Александър Малинов“ 31
Campus X

С подкрепата на: DataArt

Това събитие е част от потребителската група  Software Quality Assurance

Програма

  • Често ли чувате, че без тестването нещата щяха да вървят по-гладко или че тестването само бави релийзите, без никой не се интересува от него?
  • Чувствате ли се като единственият наоколо, който иска да допринесе нещата да работят и изглеждат по-добре?
  • По време на събитието ще разгледаме QA в няколко насоки:
  • Добри и лоши Agile практики
  • Принципи и насоки – как да ги разграничаваме и какво да изберем
  • Как автоматизираното тестване позволява да се движим напред с минимално забавяне
  • Примери за внедрявне на конкретни видове тестинг чрез практики и технологии
  • Q&A част
  • Networking част

ЛЕКТОР

Руси Димов

Руси е инженеринг директор във ФАДАТА с над 10 години опит в разработването, тестването и доставянето на софтуерни решения.
Дефинира и внедрява тест стратегии в различни продуктови компании.

Подпомага екипите с иновативни подходи и технологии, с помощта на които автономно да се постигат високи и качествени резултати.
Разработва и внедрява релийз процеси с фокус към CI/CD.

Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация: