Преминаване от Scrum към Kanban - предимства и предизвикателства

16 април

понеделник, 19:15

безплатно

Betahaus Sofia,
ул. "Крум Попов" 58

Програма

 • Основни положения в Scrum;
 • Контекст на разглеждания пример;
 • Предизвикателства пред използването на Scrum;
 • Основни положения в Kanban;
 • Предимства на Kanban пред Scrum в конкретния контекст;
 • Критерии за успех;
 • Предизвикателства пред екипа за миграцията към Kanban;
 • Предизвикателства пред екипа за успешното прилагане на Kanban;
 • История на трансформацията – 6 месеца по-късно;
 • Ключови оперативни параметри;
 • Изводи и следващи стъпки;
 • Q&A част;
 • Networking част;

Лектор

Петър Попов

Петър е в IT бранша от 18 години, като през последните 8 се занимава с въвеждането и прилагането на Agile методологии в компании като Cisco, Skyscanner, OSI и др.

Разработил е редица методи и инструменти за прилагането на Agile в големи програми.

Някои от посоките, в които е специализирал, включват:

 • описване, разбивка и приоритизиране на изискванията към продукта;
 • оценка на работата, планиране, синхронизиране и следене на големи Agile програми;
 • методи за измерване и анализ на прилагането на Agile методологии и резултатите от тях;
 • откриване, анализ и решаване на проблеми и оптимизация на системи от екипи и външни фактори;

Петър Попов притежава CSM®, CSPO® и ICP-ACC сертификации.

С подкрепата на: DataArt.

Това събитие е част от потребителската група IT Project Management.

Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация.