Професионално развитие

Компанията е разработила собствена образователна структура DataArt.EDU. Тя се състои от три части - технологична, управленска и езикова - и има за цел да помогне на служителите безплатно да повишат текущата си квалификация или да получат нова. 

Повечето от учебното съдържание на DataArt е създадена в рамките на компанията и е настроена за нейните нужди. Сега имаме в библиотеката си около сто собствени курса, които се използват в реални проекти. Курсовете са разработени от опитни професионалисти, които са избрани на базата на теоретично съдържание - видео лекции, текстове, онлайн ръководства и съставят крайните задания.