Програма за релокация

Служителите на DataArt имат възможност да работят в който и да е от нашите офиси, без значение къде се намира. Ако някой от колегите ни реши да се премести за постоянно в друг град или държава и да работи в развойния ни център там, ние винаги сме готови да му помогнем. Приканваме тези, които имат желание да се релокират, да го отбележат в автобиографията си.

Екипът ни ще окаже помощ и подкрепа на колегите, които са променили мястото си на пребиваване и ще им помогне бързо да се адаптират в новата среда. В случай, че релокирането е инициирано от DataArt, разходите по преместването се покриват от компанията. Ако е нужно да се получат определени разрешителни или документи за работа, колегите ни винаги са готови да съдействат по уреждането на подобни формалности.

В допълнение към това, в DataArt съществува възможност да се работи от друг офис само за определен период от време. Ако например сте решили да прекарате лятото в някоя от държавите, в които имаме офис, спокойно можете да направите това, съчетавайки работата с престоя си там.