Как да станете част от екипа на dataart?

Изпратете ни автобиографията си, в която подробно сте описали своя професионален опит - дори и този, който не е пряко свързан с работата, за която кандидатствате. Разкажете ни за проектите, в които сте участвали, приложете връзки към собствени разработки. Посочете дали се интересувате от други работни места и опишете своя опит и знания в съответните области. Ако все още сте студент, не забравяйте да изброите курсовете, на които сте присъствали, конкурси и олимпиади, в които сте участвали.

Можете да приложите към автобиографията си писмо, в което да обясните защо се интересувате от конкретната позиция, как сте научили за нас и защо смятате, че сте правилният човек за тази работа. Това ще ви помогне да се откроите от останалите кандидати, а на HR-мениджърите — да ви запомнят.

В DataArt всеки ден получаваме не по-малко от 20 автобиографии и ако към някоя от тях е приложена допълваща информация, шансовете на кандидата се увеличават. Дори и позицията, за която кандидатствате, вече да е заета, възможно е нашият HR-екип да ви има предвид за друга позиция в близко бъдеще.

Интервюто в DataArt обикновено се провежда в четири етапа:

  1. Първоначално интервю
  2. Разговор по телефона на английски език
  3. Техническо интервю
  4. Събеседване по проект

В първоначалното интервю HR-мениджърът представя на кандидата подробности за DataArt, а кандидатът има възможност да зададе своите въпроси. След това оценяваме способността му да общува на английски език. Провеждаме и техническо интервю, което може да бъде комбинирано с тест с практическа насоченост. В някои случаи се провежда и събеседване с представителите на екипа на съответния проект.

Нашите разработчици редовно комуникират с чуждестранни клиенти, затова задължително провеждаме с кандидата интервю на английски език. След разговора наш преподавател оценява езиковите умения на кандидата, свързани с произношение, граматика и т.н. При започване на работа в DataArt можете да продължите да подобрявате езиковите си умения в рамките на езиковите курсове, организирани от компанията.

Всеки пети служител в DataArt е започнал работа при нас като стажант. Ние редовно приемаме на платен стаж студенти и начинаещи програмисти, които говорят английски език и имат теоретични познания в съответната технология. Стажантите работят по решаването на практически задачи в реални проекти на компанията под ръководството на нашите опитни специалисти. В зависимост от представянето, менторът на стажанта може да препоръча назначаването му на постоянен трудов договор в DataArt.