Кариерно развитие

DataArt е децентрализирана компания. При нас не съществува строга йерархия, което ни дава гъвкавост, необходима за бърза адаптация към променящите се външни обстоятелства

В DataArt няма редовна преатестация. Вместо това е въведен ефективен механизъм за преразглеждане на заплащането. Това става чрез електронна система, в която служителите могат да поискат преоценка на тяхното текущо възнаграждение, след което мениджърите на проекта, както и колегите, с които съответния служител работи, дават своето становище.

Важно е исканото увеличение да бъде обосновано, а положителните отзиви на колегите ви могат да се превърнат именно в такава обосновка. Други водещи критерии в полза на увеличаването на заплащането са повишаване на квалификацията, натрупан стаж в компанията или принос в даден проект.