FAQ

автобиография

Какво е добре да включа в автобиографията си, когато кандидатствам за работа в DataArt?

Важно е да опишете целия си професионален опит - дори и такъв, който не е пряко свързан с позицията, за която кандидатствате. Ако сте участвали в някакъв проект, можете да разкажете подробно за него: да обясните същността на проекта, технологиите, на които е базиран, каква е неговата продължителност и разбира се - каква е вашата роля в него.

Ако дадена позиция вече е заета, възможно ли е DataArt да ми предложи друга?

Да, и затова, когато изпратите автобиографията си за определена позиция, си струва да уточните дали се интересувате и от други проекти и длъжности при нас. Съответно - да разкажете за своя опит и познания в съответните области. Ако желаната от Вас позиция вече е заета, но има свободно място в направления, за които кандидатът е подходящ, със сигурност ще го поканим на интервю.

Трябва ли да изпращам мотивационно писмо?

Мотивационното писмо не е задължително, но не би било излишно да ни изпратите такова. Това ще помогне на HR-мениджъра да Ви запомни и да научи повече за Вас. Мотивационното писмо трябва да бъде аргумент защо сте подходящи за длъжността и какво от досегашния Ви професионален опит и знания считате за водещо свое предимство.

Мога ли да кандидатствам за работа в DataArt, ако все още съм студент?

Разбира се. Задължително избройте курсовете, на които сте присъствали, олимпиади и конкурси, в които сте участвали и познанията, които имате.

Английски език

Имам ли шанс да започна работа в DataArt, ако моят английски не е много добър?

В такива случаи HR-мениджърът обикновено препоръчва на кандидата да подобри езиковите си познания и да изпрати нова кандидатура след време. Работата при нас е свързана с ежедневна комуникация на английски език, което прави изискването за доброто му владеене съществено.

Има ли в DataArt позиции, за които не се изисква владеене на говорим английски език?

Възможно е, но много рядко. В такива случаи ние все пак предлагаме на кандидата да премине през интервю на английски език, за да се определи нивото на владеене. Понякога можем да наемем висококвалифицирани опитни разработчици със слаб английски, след което да се постигне подобряване на нивото в рамките на езиковите курсове, организирани от компанията.

Техническо интервю

Какво е техническо интервю? Ще трябва ли да решавам тестове и задачи?

Техническото интервю може да се комбинира с тест, състоящ се от няколко въпроса, с които да се проверят познанията на абстрактния алгоритмичен език. След изпълнението на задачите, кандидатът трябва да обясни на техническия експерт защо е решил задачите точно по този начин и да мотивира логически своите отговори.

Заплащане, работно време и кариерно развитие

Каква заплата ще взимам?

DataArt предлага конкурентно заплащане. За нас е полезно още в самото начало да сме наясно с това какви са очакванията на кандидата и да разберем дали двете страни ще могат да се срещнат. Когато оценяваме адекватността възнаграждението, винаги взимаме предвид фактори като умения, познания, опит, брой използвани технологии, ниво на английски език. Друг важен фактор е наличието на лидерски качества и комуникационни умения, които са необходими при работата с клиента и изпълнението на проектите.

Ще се увеличава ли дохода ми?

Ако се развивате и демонстрирате добри резултати, размерът на възнаграждението също ще нараства. Ако смятате, че размерът на заплатата ви вече не е релевантен , бихте могли да повдигне въпроса за увеличението ѝ, но за целта трябва да обосновете своите искания.

Какво е работното време в DataArt?

В DataArt работният график е гъвкав. Всъщност начинът, по който работи всеки от колегите ни, е предмет на споразумение в рамките на проекта. Най-важното нещо е работата да бъде свършена качествено и в срок и да е налице активна и адекватна комуникация с екипа.

Може ли да се работи в DataArt на половин работен ден?

Обикновено не. Понякога се прави изключение - например за тези, които се връщат от майчинство и не могат веднага да работят на пълен работен ден. Във всеки случай, този вариант не е съвсем подходящ за начинаещи разработчици.

Как се обучават служителите в DataArt? Възможно ли е сам да избера курсовете?

Образователна програма на DataArt се състои от три части - технологична, управленска и езикова - и има за цел да помогне на служителите безплатно да повишат текущата си квалификация или да се преквалифицират. Повечето от учебното съдържание на DataArt е създадено в рамките на компанията. В нашата библиотека са налице около 100 курса, от които можете да научите неща с практическа стойност и базирани на реални проекти. Всеки наш колега може да избере курс, който счита за интересен и полезен и да го изучава в свободното си време.

Организират ли се курсове извън компанията?

Да, но е необходимо съгласието на мениджъра или прекия ръководител - той ще трябва да потвърди, че избраните курсове са релевантни и ще допринесат за бъдещите дейности. Ако са спазени тези условия, DataArt ще възстанови разходите за пътуване и обучение.

Осигурява ли DataArt обучение по английски език?

Добрият английски е от съществено значение за компанията, ето защо - организираме курсове за своите служители. Целта е подобряване на комуникационните умения и свободно изразяване на английски език в бизнес среда. Езиковите ни курсове най-често се провеждат в рамките на компанията с помощта на опитни преподаватели.

Колко често се пътува в командировка?

Честотата на командировките зависи от проекта. Като цяло, командировките в DataArt са два вида - с цел срещи с клиенти или за посещение на някой от другите ни фирмени офиси. Клиентите на DataArt най-често са позиционирани в САЩ или Западна Европа, като понякога нашите колеги съчетават бизнес пътуването със своя отпуск, така че да останат за по-дълго време в съответната държава.

Позволява ли DataArt на служителите си да се местят в други офиси на компанията? Помага ли им за това?

Да, това е възможно, при нас програмата за релокация е силно застъпена. Ако трансферът се извършва по инициатива на компанията - фирмата поема всички разноски по преместването. Ако колегата самостоятелно иска да се премести в друг офис, прехвърлянето се извършва за негова сметка, но DataArt му помага за организацията и уреждането на формалностите на новото място. Освен релокация за дълъг период, в DataArt е възможна и работа от офис в друга държава за кратък период от време - например - за седмица или няколко дни.

Как е устроен отпускът в DataArt?

Отпускът в DataArt е уреден в съответствие със законодателството на страната, в която работите. Важно е планирането на почивката да е съобразено със съответните проекти, ето защо - съставяме график на платения отпуск.

Ами ако се разболея?

DataArt заплаща болничните в съответствие с местното законодателство. Освен това, компанията дава възможност за използване на още 10 допълнителни дни в годината, за които не е нужно да се предоставя болничен лист.

Имате ли някаква медицинска застраховка за служителите и техните семейства?

Във всичките ни офиси извършваме допълнително здравно осигуряване на своите служители. Всеки от тях може също така да включи и друг член от семейството си срещу собствени средства на преференциални цени.

Аз съм студент. Достатъчно ли са знанията, придобити в университета, за да дойда да работя при вас?

Университетът предлага добра теоретична база, но ние винаги съветваме в допълнение към лекциите да се добавят практически курсове, олимпиади, състезания, участия в семинари и конференции и всичко, което би могло да допринесе за обогатяването на познанията.

Когато завърша образованието си, ще мога ли да започна работа в DataArt?

Гаранции за работа след завършване на университета няма, но при нас често се предлагат стажантски позиции, отворени за добре подготвените и мотивирани студенти или наскоро завършили. След успешно приключване на стажа, можете да започнете работа като младши разработчик и да продължите професионалното си развитие в DataArt.